debian mirror

Jaka Mele jack na ro.zrsss.si
Sob Dec 21 13:53:05 CET 1996


Aloha

Na ftp.arnes.si je sedaj debian mirror, ki se osvezi vsakih 24 ur
direktno iz ftp.debian.org. Uzivajte.
Vse pripombe/komentarje/info na ftpadm na arnes.si


    \\|//					bye, Jack
   -(@ @)-
  =oOO=(_)=OOo===========================================================
 Jaka Mele     | jaka.mele na arnes.si    | ,/~\. i~~\ i  i /~~ /~~\
 ARNES, Jamova 39 | http://www.arnes.si   | i___i |__/ |\ | |__ \_
 1000 Ljubljana  | Phone: +386 61 125-1515 | |  | |\  | \ | |   ~\
 Slovenia     | Fax:  +386 61 125-5454 | |  | | `\ | \| `\__ \__/
 -------------------------------------------------------------------------
  Member of Linux User Group Of Slovenia   http://www.zrsss.si/~lugos
   ===================================================================
Dodatne informacije o seznamu Starilist