debian mirror

Zlatko Rek Zlatko.Rek na nsc.ijs.si
Pon Dec 23 08:23:43 CET 1996


Zdravo,

> Na ftp.arnes.si je sedaj debian mirror, ki se osvezi vsakih 24 ur
> direktno iz ftp.debian.org. Uzivajte.
> Vse pripombe/komentarje/info na 

Ker posta ni prisla do ftpadm na arnes.si, odgovarjam kar tu:

>	Your message was not delivered to  ftpadm na arnes.si
> 	   for the following reason:
> 	   Unknown Address
>  	   MTA 'arnes.si' gives error message Unknown local user
>  	  'ftpadm' 

Super. Hvala. Pa se manjsa pripomba/zelja: Dobro bi bilo narediti ls-lR file.

Lep pozdrav.
		Zlatko

______________________________________________________________________________

Dr. Zlatko Rek           |     Phone:+386 61 177 3746
Jozef Stefan Institute       |        +386 61 177 3900 
National Supercomputing Centre   |     Fax: +386 61 219 385 
Jamova 39, P.O.BOX 300       |     E-mail:zlatko.rek na nsc.ijs.si 
SI-1001 Ljubljana, SLOVENIA     |     http://www2.ijs.si/~rek/
______________________________________________________________________________

Dodatne informacije o seznamu Starilist