[LUGOS-ORG] [LUGOS-WEB] Aida/Web kot strežnik in CMS?

Jure Koren jure at hehe.si
Thu Sep 13 21:55:07 CEST 2007


On Thursday 13 September 2007 21:27, Robert Ludvik wrote:
> kdo nam bo pa bronaste kipe ulil? ;-)

Jaz poznam ene ugodne livarje z Jesenic...

Medtem sem se spomnil še eno pomembno reč...

Wiki mora imeti registracijo odprto za _kogarkoli_ (s captcha ali podobno 
zaščito pa preprečevati avtomatizirano zlorabo) in mora dovoliti popravljanje 
vsega materiala, razen prve strani (in tistih redkih, za katere se odločimo, 
da niso za javno uporabo/potrošnjo), za katero bo pač nekdo moral skrbeti. 
Premikati vsebine na prvo stran je morda duhamorno, a precej manj, kot če 
moraš vse sam napisati.

Srečno!

-- 
Jure Koren, unix developer
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20070913/d6d68517/attachment.pgp 


More information about the lugos-org mailing list