[LUGOS-ORG] Mandriva Linux 2008 Install Fest

Andraz Sraka a at aufbix.org
Tue Oct 16 00:32:01 CEST 2007


re

On Mon, 2007-10-15 at 20:58 +0200, Jaka Kranjc wrote:
> Plus obvezna reklama. Do letos so se POT-i "sami" redno pojavljali v
> naših novičkah na forumu, zdaj pa ne več, zato je treba malo več
> truda.

ja, oseba ki je to pocela ima prevec dela s svojim podjetjem, kar je
razumljivo. Nova ekipa ljudi v Kiberpipi pa ocitno se ni tako zelo vesca
tega ;(

.. tako, da kar se tega tice, bi cisto prav prisla dodatna pomoc, da se
vsi kanali nasicijo z promocijskim "spamom" :)

lp,
 Andraz

-- 
BOFH excuse #371:

Incorrectly configured static routes on the corerouters.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20071016/6c89f113/attachment.pgp 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 3355 bytes
Desc: not available
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20071016/6c89f113/attachment.bin 


More information about the lugos-org mailing list