[LUGOS-ORG] Mandriva Linux 2008 Install Fest

Andraz Sraka a at aufbix.org
Tue Oct 16 00:37:13 CEST 2007


re

On Mon, 2007-10-15 at 23:14 +0200, Jure Repinc wrote:
> Ko bo program finaliziran bo definitivno treba poskrbet za reklamo.
> Tudi na ostalih FLOSS/Linux straneh po Sloveniji. Navsezadnje je to
> lahko en korak k povezovanju vseh "vrtičkov".

torej je potrebno vse te nase "vrtickarje" zaspammat .. mogoce kar
osebno :)

.. imamo se kaj promocijskega materiala za potalat? Skladisce pri meni
je bolj prazno :(

> Pa še predstavitev LUGOSa bo tako da malo povemo da nismo kak bavbav.
> S sabo bi lahko imeli tudi prijavnice za članstvo in bi tako folku
> malo olajšali ta korak :)

nja .. bo predsednik nekaj spesnil ali nekaj :)

lp,
 Andraz

-- 
BOFH excuse #131:

telnet: Unable to connect to remote host: Connection refused
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20071016/dfe0a721/attachment-0001.pgp 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 3355 bytes
Desc: not available
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20071016/dfe0a721/attachment-0001.bin 


More information about the lugos-org mailing list