[LUGOS-ORG] Videnje Lugosa

Andraz Sraka a at aufbix.org
Mon Aug 27 13:07:32 CEST 2007


.. da se jaz malo zacnem pogrevat te debate :)

On Thu, 2007-08-16 at 12:12 +0200, Lucas Hirschegger wrote:
> Po mojem da manjka skupni cilj druzbe. kaj hoce druzba doseciti?

Da, manjka:

[1] Cilj te skupine imenovane Lugos
[2] Manjka pot [metoda], kako uresniciti cilj [1]
[3] Manjkajo ljudje, ki bi izvajali [2] za uresnicitev ciljev [1]

[-1] Kako resiti zdaj to enacno z vecimi neznankami ..

lp,
 Andraz

-- 
Humppa all the way!!
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 3355 bytes
Desc: not available
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20070827/aca48875/smime.bin


More information about the lugos-org mailing list