[LUGOS-ORG] Videnje Lugosa

Jaka Kranjc lynx at mages.ath.cx
Sun Aug 19 11:20:56 CEST 2007


Ker zgleda da Andraža ni, bom pa jaz malo bolj skeptičen.
Ideje so dobre, nekatere celo izvedljive, samo kje oziroma kako dobiti ljudi? 
Samoiniciative je malo. Spomni se samo neskončnih kolobocij okrog spletne 
strani. 
Srž problema je še vedno motivacija. Strokovnjakov in PFY imamo zagotovo 
dosti, samo kako jih pripraviti do dela? Kako to prodati?

Za Linuxprinas sem glavna veza z Lugosom jaz in sem tudi že imel ideje kako 
rešiti našo spletno krizo (Himera [0]). Zadeva je, vsaj kar se mene tiče, še 
vedno idejno aktualna.

LP

[0] http://www.mail-archive.com/lugos-org@lugos.si/msg01949.html

-- 
We cannot command nature except by obeying her.  --Sir Francis Bacon
Have a sourcerous day! www.sourcemage.org
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 307 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20070819/da985a2a/attachment.pgp


More information about the lugos-org mailing list