[LUGOS-ORG] Porocili nadzornega odbora in komisije za tekmovanja

Ales Kosir ales.kosir at hermes.si
Sat Mar 25 20:53:12 CET 2006


-------------- next part --------------
Poročilo komisije za organizacijo tekmovanj za delo v letu 2005

Lugos je do leta 2004 organiziral šest letnih tekmovanj iz znanja Linuxa za srednješolce. 

Tekmovanje iz znanja Linuxa za srednješolce leta 2005 zaradi sprememb v krovni organizaciji ni bilo izvedeno. 

V letu 2006 tekmovanje ni bilo obujeno. 

Za komisijo Aleš Košir, Ljubljana, 25.3.2006
-------------- next part --------------
V skladu z 31. členom statuta društva Lugos njegov Nadzorni odbor spremlja delo upravnega odbora in drugih organov društva ter opravlja nadzor nad finančno materialnim poslovanjem društva ter enkrat letno poroča skupščini.

Nadzorni odbor pozdravlja uspehe nekaterih delovnih skupin društva, predvsem pri stalnem in sprotnem slovenjenju ter prilagajanju programske opreme, ki poteka v okviru projektov OpenOffice.org, Mozilla, KDE in Gnome, ter projekta Pingo.  

Nadzorni odbor pri spremljanju dela upravnega odbora opozarja na bistveno zmanjšanje dolgoletnega obsega njegovih aktivnosti in medsebojne koordinacije v društvu. Posebej izpostavljamo rastoče težave pri pravočasnem rednem sklicevanju in sklepčnosti sej upravnega odbora in načinu spremljanja dogovorjenih aktivnosti vključno z javnimi objavami zapisnikov. 

Nadzorni odbor z zaskrbljenostjo spremlja način finančnega poslovanja društva v mandatni dobi preteklih dveh let. Način tekočega finančnega poslovanja društva ne dopušča sprotnega pregleda nad prejemki in izdatki delovnih skupin in drugih porabnikov sredstev. 

Večkrat izpostavljeno vprašanje evidence materialne opreme ni rešeno. 

Nadzorni odbor podaja pozitivno mnenje z navedenimi zadržki o poslovanju društva v preteklem skupščinskem letu. 

Nadzorni odbor: Aleš Košir, predsednik, Miha Tomšič, Metod Koželj

Ljubljana, 25.3.2006


More information about the lugos-org mailing list