[LUGOS-ORG] Disciplinska komisija

polz polz at aufbix.org
Sat Mar 25 12:24:24 CET 2006


Prilagam porocilo o delu disciplinske komisije.

Na skupščino bom malce zamudil, a se ne bojte - disciplinska komisija ma vas 
rada.
-------------- next part --------------
V letu 2006 se je disciplinska komisija sestala kar nekajkrat, vendar nikdar v polni sestavi.
Mesto sestajanj je bilo vedno stanovanje na naslovu Dermotova 13 v Ljubljani.
Prisotna ��lana: Zoja Trenz, Ga��per Fele-��or��. Prisotna namestnica: Aleksandra Bersan.

V preteklem letu aktivacija disciplinske komisije ni bila potrebna. Edini, ki bi si morda zaslu��ili kazen,
smo bili sami ��lani komisije, ki se v celoti nismo uspeli sestati niti enkrat.


Zapisnik seje 16. 02. 2006:

Dnevni red:
1.) Delo disciplinske komisije v preteklem letu
2.) Razno

Pod 1. to��ko je bilo ugotovljeno, da bi se komisija morala sestati v celoti, a bo to precej te��avno zaradi
preredkih stikov med ��lani komisije. Napol v ��ali je bilo predlagano samokaznovanje komisije, vendar
to��ne sankcije niso bile dolo��ene.

Pod 2. to��ko je sledilo dru��enje ob soku in torti.


��lan disc. komisije, Ga��per Fele-��or��, Ljubljana, 25. 03. 2006.


More information about the lugos-org mailing list