[LUGOS-ORG] Zapisnik sestanka UO dne 14.4.2005

Jure Čuhalev gandalfar at gmail.com
Thu Apr 21 03:06:01 CEST 2005


Prilagam potrjen zapisnik sestanka upravnega odbora drustva LUGOS dne
14.4.2005 ob 18h na HSL, Litijska 51


lp, Jure Čuhalev
-------------- next part --------------
Sestanek upravnega odbora društva LUGOS dne 14.4.2005 ob 18h na HSL, Litijska 51

[Dnevni red]:
 1. Hevreka
 2. Domene
 3. Linux konferenca (poročilo sestanka)
 4. Program za naslednje leto in natančen program do konca junija
 5. Nova celostna podoba
 6. Spletna stran (diskusija o njenem napredku)
 7. Mesečna srečanja
 8. Razpisi
 9. Potrditev novih članov
10. Razno

[Prisotni]:
UO: Boštjan Muller, Jure Čuhalev, Ana Krmpotić (odšla predčasno), Nejc Škoberne,
  Andraž Sraka, Boštjan Janežič (zamudil eno uro)
NO: Aleš Košir, Miha Tomšič (zamudil 15 minut)
Člani: Andrej Vernekar, Jure Koren (prek skype vmesnika)
ostali: Luka Čehovin

[1]:Hevreka:.
  - naslednjica Infosa, ki se odvija na gospodarskem razstavišču
  - med 24.5 - 29.5
  - odgovorna oseba s strani Lugosa, ki bo vodila ta projekt je Jure Čuhalev,
   ki bo seveda našel ljudi, ki mu bodo pomagali na licu mesta pri pripravi
   Lugosovega prostora in svetovali obiskovalcem.
  - vsi prostovolci, ki bodo pomagali na licu mesta teh 5 dni, bodo imeli
   plačano prehrano v času kosila.
  - Lugosu ponujen prostor v "Parku alternativnih tehnologij"
  - 4 prostore po 1m^2, kjer Lugos postavi neke točke z računanikom, kjer
   se predstavljamo. V ta namen se lahko izvaja poljubne zadeve, med drugim
   tudi peka in prodaja Pingo DVD/CDjev.
  - Boštjan M. bo v navezi z Boštjanom J., pridobil ustrezno število praznih
   DVDR/CDR medijev in pripravil že nekaj vnaprej posnetih DVD/CDjev Pingo
   distribucij.
  - zagotovljen tudi prostor za "workshope". 8 računalnikov za 16 ljudi hkrati.
   Organizator Hevreke poskrbi za vso potrebno opremo za workshop (projektor,
   ozvočenje, računalniki). Znotraj delavnice se odvije 15 eno urnih dogodkov
   [*] Novosti Pingo 3.2 (Aleš Košir)
   [*] Wifi (Rok Papež)
   [*] Pingo povezljivost/Pingo za množice (Miha Tomšič)
   [*] (Renato Lukač)
   [*] Linux in igre (Polz)
   [*] Wifi predavaneje in izdelovanje anten (vodi Aleš Košir)
     [+] še vedno se iščejo kandidati, ki imajo praktične
       izkušnje in so pripravljeni pomagati.
     [+] Andraž S. po posodil par primerov anten
     [+] Ana K. bo povprašala bratranca za pomoč
     [+] Aleš predlagal, da se delavnica izvede dvakrat, po možnosti v sredo
       in soboto po 18h.
   [*] Firefox (Matjaž)
   [*] Pipini odprti termini - "Stanje Linuxa danes" (Jure Čuhalev)
  - Lugos bo objavil novico o eventu na ustreznih mestih in hkrati obvestil vse
   svoje člane preko dopisnih seznamov.

[2]:Domene:
  - Člani UOja predlagajo, da Boštjan J. ponovno stopi v kontakt z g. Mercem še
   pred 1.6. (pomožnosti v začetku maja) in se dogovori pogodbo o kompenzaciji
   za strežnik (IBM, ki je trenutno že v uporabi) in domeno 'lugos.si'.

[3]:Linux konferenca:
  - Od zadnjega sestanka je Špela Kraner (bivša predsednica) imela sestanek z
   GVjem, kjer se je podpisal sporazum o prenehanju sodelovanja pri dogodku
   Linux konferenca. UO prosi, da se ta podpisani sporazum pošlje še na odbor
   listo, toliko, da bodo vsi člani, lahko videli kaj se je podpisalo.
  - V roku enega tedna (21.5.) se spiše dopis, ki ga pripravi Ana K., v katerem
   se obvesti GV in ISG o sporni uporabi imena iz lansko podpisane pogodbe.
  - Lugos mora prav tako obvestiti vse svoje člane, da ne sodeluje na
   omenjeni konferenci.

[4]:Program za naslednje leto
  - POT-i v Kiberpipi (še vedno vodil Jure Čuhalev)
   [!] potrebno še dodatno promovirati event na spletnih straneh
  - POT-i v Kibli (kontakt David K. / začetek predvidoma jeseni)
  - POT-i na obali (kontakt Ana K. v sodelovanju z Pino)

  - En dogodek na mesec
   [*] Prisotnost Lugosa na vsaj enem dogodku na mesec. Če drugače ne, samo
     kot poljubno poročilo na spletni strani z nekega dogodka.
   [*] Prvi članek z audio konference bo prispeval Miha Tomšič.

  - Pomoč Pingo projektu kolikor se le da
   [*] Ekipa Pinga potrebuje ljudi, ki bi opravljali vse vrste testiranja 
     Pingo distribucije.

  - Mesečni žuri
   [*] Vsak mesec nekaj drugega / ali pa srečanje na drugo temo
   [*] prvi datumi 5.5 in 12.5. (odgovorna oseba Miha Tomšič)

  - Nova spletna podoba do jeseni
  - Poletni tabor v prekmurju
   [*] Naproša se Ano K., ki naj bi imela več informacij, da pove kaj več
     o celotni zadevi oz. da poslje vse informacije na odbor-listo.

  - Zunanja podoba in prepoznavnost v medijih
  - Lugosov blog (evidenca vseh stvari kjer je lugos zraven)
 
 SKLEP: "Predlog programa za leto 2005/2006"; ZA: 4, PROTI: 0, VZDRŽANI: 0
 [*] Sklep je bil sprejet [*]

  Natancen plan do konca julija:

  - MKC - 23.-24.4
   [*] Lugos bo pomagal pri install festu na obali. V okviru Lugosa se je 
     zagotovilo bone za prehrano in novinarje, ki bodo medijsko pokrili 
     dogodek.
   [*] Jure Čuhalev se bo prav tako udeležil delavnice kot predavatelj.
   
  - Pedagoška fakulteta - 10.5 (naj pingo projekt pove kdaj)
  - Hevreka 24.-29.5 (beri prvo točko)
  - Piknik - maja
  - Družabno srečanje - junija

[5]:Celostna podoba
  - Lugos načrtuje novo celostno/grafično podobo, ki jo pripravlja "RacerD",
   ki želi v zameno imeti samo referenco.
  
 SKLEP: "Potrjen osnutek nove celostne podobe"; ZA: 3, PROTI: 0, VZDRŽANI: 1
 [*] Sklep je bil sprejet [*]

[6]:Spletna stran
  - vodenje projekta nove spletne strani se preda Čehovin Luku, ki ima en teden
   (do 21.4.) da oceni trenutno stanje in predvidi časovne okvire, kdaj bo
   nova spletna stran nared
  - Moderatorja dopisnih seznamov se prosi, da se na dopisni seznam lugos-web
   doda vse nove ljudi, ki nameravajo sodelovati na projektu nove spletne
   strani.
  - Migracija starega streznika (fo.lugos.si) na nov strežnik (še vedno vodi
   Andraž S.)
   [*] do srede 20.4. potrebno preseliti celotno vsebino na novi strežnik,
     ker bo ekipa Moj.net-a ugasnila streznik fo.lugos.si
   [*] Stojana R. se zaprosi, da pomaga pri migraciji in prenese DNSje
   [*] Janeza T. se izbraša kako daleč je migracija in kako aktiven
     namarave biti še v prihodnje v vlogi administratorja.
   [*] Nejc Skoberne postane co-admin, kar pomeni, da mora stopiti v kontakt
     z administratorjem in pridobiti vse podatke za dostop do strežnika.
   [*] Administrator mora urediti vse potrebno, da se bo tudi novi lugos
     strežnik backupiral (kontakt admin at moj.net)
   [*] Stara spletna stran naj se prenese na nov strežnik in premakne nekam v
     arhiv, ampak še vedno tako, da bo dosegljiva.
   [*] Boštjan M. bo na stari spletni strani popravil linke za dopisne sezname.
 
[7]:Mesečna srečanja
  - prva srečanja v mesecu maju (5.5., 12.5)
  - za organizacijo prvega mesečnega srečanja bo poskrbel Miha Tomšič, ki se bo
   pozanimal v Koloseju, kako bi se dalo pridobiti čimbolj ugodo možnost, da
   se pelje lugosove člane na predstavo 'Potovanje kraljevega pingvina'.
   [*] Miha T. bo v roku enega tedna javil na odbor listo, kaj se bo dalo 
     urediti.
   [*] Lugos je pripravljeno kriti nakup vstopnic za člane Lugosa, vkolikor se
     bo dobilo ugodne pogoje.

[8]:Razpisi
  - 2 razpisa na Ministrstvu za kulturo z naslovom "Razpis za promocijo 
   slovenščine"
  [*] Wikipedia (Slovenski del projekta)
    [+] se poteguje za 300.000 SIT

  [*] Pingo
    [+] šel v razpis, vendar še vedno ni rezultatov.

  - Odprto kodni razpisi, ki jih je organiziral MID bodo najverjetneje še vedno potekali.
   Organizator bo DID, MVZT. 
  - več bo znano po rebalansu državnega proračuna
   [!] Lugos mora začeti razmišljati katere projekte bo prijavil
   [!] Lugos mora pogosteje spremljat kje se pojavljajo razpisi in začeti
     obveščat svoje člane.

[9]:Novi člani
  SKLEP: "UO potrjuje člane, katerih privilno izpolnjene prijavnice so prišle 
      in so potrjene."; ZA: 5, PROTI: 0, VZDRZANI: 0
  [*] Sklep je bil sprejet [*]

[10]:Razno
  - Zapisnik skupščine
   [-] tega še vedno ni.
   [-] Andraž S. je naredil najbolj light draft, ki ga je potrebno še 
     dokončati
   [-] Do zvočnega posnetka ni nihče prisel, kljub temu, da naj bi ta
     obstajal. Boštjan M. naj posreduje posnetek odbor-listi.
   [-] vkolikor se zadeva ne reši pravočasno, bo Andraž S. predal sebe in 
     ostale odgovorne osebe naprej na disciplinkso komisijo

  - Potrebščine za papirologijo, ki jih je potrebno kupiti
   [-] Špela K. naj posreduje ponovno na UO listo, kaj vse je potrebno
     kupiti.
  - Kopija Lugosovega žiga:
   SKLEP: "Naredi se še ena kopija žiga za poenostavitev dela, ki se hrani
       pri predsedniku in tajniku." ZA: 4, PROTI: 0, VZDRŽANI: 0
   [*] Sklep je bil sprejet [*]

  - Blagajniku (Bostjan J.) se uredi dostop do elektronskega poslovanja z 
   banko za društvo.
-------------- next part --------------
Sestanek upravnega odbora druĹĄtva LUGOS dne 14.4.2005 ob 18h na HSL, Litijska 51

[Dnevni red]:
 1. Hevreka
 2. Domene
 3. Linux konferenca (poročilo sestanka)
 4. Program za naslednje leto in natančen program do konca junija
 5. Nova celostna podoba
 6. Spletna stran (diskusija o njenem napredku)
 7. Mesečna srečanja
 8. Razpisi
 9. Potrditev novih članov
10. Razno

[Prisotni]:
UO: BoĹĄtjan Muller, Jure ÄŒuhalev, Ana Krmpotić (odĹĄla predčasno), Nejc Ĺ koberne,
  Andraž Sraka, Boštjan Janežič (zamudil eno uro)
NO: Aleš Košir, Miha Tomšič (zamudil 15 minut)
ÄŒlani: Andrej Vernekar, Jure Koren (prek skype vmesnika)
ostali: Luka ÄŒehovin

[1]:Hevreka:.
  - naslednjica Infosa, ki se odvija na gospodarskem razstavišču
  - med 24.5 - 29.5
  - odgovorna oseba s strani Lugosa, ki bo vodila ta projekt je Jure ÄŒuhalev,
   ki bo seveda naĹĄel ljudi, ki mu bodo pomagali na licu mesta pri pripravi
   Lugosovega prostora in svetovali obiskovalcem.
  - vsi prostovolci, ki bodo pomagali na licu mesta teh 5 dni, bodo imeli
   plačano prehrano v času kosila.
  - Lugosu ponujen prostor v "Parku alternativnih tehnologij"
  - 4 prostore po 1m^2, kjer Lugos postavi neke točke z računanikom, kjer
   se predstavljamo. V ta namen se lahko izvaja poljubne zadeve, med drugim
   tudi peka in prodaja Pingo DVD/CDjev.
  - BoĹĄtjan M. bo v navezi z BoĹĄtjanom J., pridobil ustrezno ĹĄtevilo praznih
   DVDR/CDR medijev in pripravil Ĺže nekaj vnaprej posnetih DVD/CDjev Pingo
   distribucij.
  - zagotovljen tudi prostor za "workshope". 8 računalnikov za 16 ljudi hkrati.
   Organizator Hevreke poskrbi za vso potrebno opremo za workshop (projektor,
   ozvočenje, računalniki). Znotraj delavnice se odvije 15 eno urnih dogodkov
   [*] Novosti Pingo 3.2 (AleĹĄ KoĹĄir)
   [*] Wifi (Rok PapeĹž)
   [*] Pingo povezljivost/Pingo za množice (Miha Tomšič)
   [*] (Renato Lukač)
   [*] Linux in igre (Polz)
   [*] Wifi predavaneje in izdelovanje anten (vodi AleĹĄ KoĹĄir)
     [+] še vedno se iščejo kandidati, ki imajo praktične
       izkuĹĄnje in so pripravljeni pomagati.
     [+] AndraĹž S. po posodil par primerov anten
     [+] Ana K. bo povprašala bratranca za pomoč
     [+] AleĹĄ predlagal, da se delavnica izvede dvakrat, po moĹžnosti v sredo
       in soboto po 18h.
   [*] Firefox (MatjaĹž)
   [*] Pipini odprti termini - "Stanje Linuxa danes" (Jure ÄŒuhalev)
  - Lugos bo objavil novico o eventu na ustreznih mestih in hkrati obvestil vse
   svoje člane preko dopisnih seznamov.

[2]:Domene:
  - ÄŒlani UOja predlagajo, da BoĹĄtjan J. ponovno stopi v kontakt z g. Mercem ĹĄe
   pred 1.6. (pomožnosti v začetku maja) in se dogovori pogodbo o kompenzaciji
   za streĹžnik (IBM, ki je trenutno Ĺže v uporabi) in domeno 'lugos.si'.

[3]:Linux konferenca:
  - Od zadnjega sestanka je Ĺ pela Kraner (bivĹĄa predsednica) imela sestanek z
   GVjem, kjer se je podpisal sporazum o prenehanju sodelovanja pri dogodku
   Linux konferenca. UO prosi, da se ta podpisani sporazum poĹĄlje ĹĄe na odbor
   listo, toliko, da bodo vsi člani, lahko videli kaj se je podpisalo.
  - V roku enega tedna (21.5.) se spiĹĄe dopis, ki ga pripravi Ana K., v katerem
   se obvesti GV in ISG o sporni uporabi imena iz lansko podpisane pogodbe.
  - Lugos mora prav tako obvestiti vse svoje člane, da ne sodeluje na
   omenjeni konferenci.

[4]:Program za naslednje leto
  - POT-i v Kiberpipi (ĹĄe vedno vodil Jure ÄŒuhalev)
   [!] potrebno ĹĄe dodatno promovirati event na spletnih straneh
  - POT-i v Kibli (kontakt David K. / začetek predvidoma jeseni)
  - POT-i na obali (kontakt Ana K. v sodelovanju z Pino)

  - En dogodek na mesec
   [*] Prisotnost Lugosa na vsaj enem dogodku na mesec. Če drugače ne, samo
     kot poljubno poročilo na spletni strani z nekega dogodka.
   [*] Prvi članek z audio konference bo prispeval Miha Tomšič.

  - Pomoč Pingo projektu kolikor se le da
   [*] Ekipa Pinga potrebuje ljudi, ki bi opravljali vse vrste testiranja 
     Pingo distribucije.

  - Mesečni žuri
   [*] Vsak mesec nekaj drugega / ali pa srečanje na drugo temo
   [*] prvi datumi 5.5 in 12.5. (odgovorna oseba Miha Tomšič)

  - Nova spletna podoba do jeseni
  - Poletni tabor v prekmurju
   [*] Naproša se Ano K., ki naj bi imela več informacij, da pove kaj več
     o celotni zadevi oz. da poslje vse informacije na odbor-listo.

  - Zunanja podoba in prepoznavnost v medijih
  - Lugosov blog (evidenca vseh stvari kjer je lugos zraven)
 
 SKLEP: "Predlog programa za leto 2005/2006"; ZA: 4, PROTI: 0, VZDRŽANI: 0
 [*] Sklep je bil sprejet [*]

  Natancen plan do konca julija:

  - MKC - 23.-24.4
   [*] Lugos bo pomagal pri install festu na obali. V okviru Lugosa se je 
     zagotovilo bone za prehrano in novinarje, ki bodo medijsko pokrili 
     dogodek.
   [*] Jure ÄŒuhalev se bo prav tako udeleĹžil delavnice kot predavatelj.
   
  - PedagoĹĄka fakulteta - 10.5 (naj pingo projekt pove kdaj)
  - Hevreka 24.-29.5 (beri prvo točko)
  - Piknik - maja
  - Družabno srečanje - junija

[5]:Celostna podoba
  - Lugos načrtuje novo celostno/grafično podobo, ki jo pripravlja "RacerD",
   ki Ĺželi v zameno imeti samo referenco.
  
 SKLEP: "Potrjen osnutek nove celostne podobe"; ZA: 3, PROTI: 0, VZDRŽANI: 1
 [*] Sklep je bil sprejet [*]

[6]:Spletna stran
  - vodenje projekta nove spletne strani se preda ÄŒehovin Luku, ki ima en teden
   (do 21.4.) da oceni trenutno stanje in predvidi časovne okvire, kdaj bo
   nova spletna stran nared
  - Moderatorja dopisnih seznamov se prosi, da se na dopisni seznam lugos-web
   doda vse nove ljudi, ki nameravajo sodelovati na projektu nove spletne
   strani.
  - Migracija starega streznika (fo.lugos.si) na nov streĹžnik (ĹĄe vedno vodi
   AndraĹž S.)
   [*] do srede 20.4. potrebno preseliti celotno vsebino na novi streĹžnik,
     ker bo ekipa Moj.net-a ugasnila streznik fo.lugos.si
   [*] Stojana R. se zaprosi, da pomaga pri migraciji in prenese DNSje
   [*] Janeza T. se izbraša kako daleč je migracija in kako aktiven
     namarave biti ĹĄe v prihodnje v vlogi administratorja.
   [*] Nejc Skoberne postane co-admin, kar pomeni, da mora stopiti v kontakt
     z administratorjem in pridobiti vse podatke za dostop do streĹžnika.
   [*] Administrator mora urediti vse potrebno, da se bo tudi novi lugos
     streĹžnik backupiral (kontakt admin at moj.net)
   [*] Stara spletna stran naj se prenese na nov streĹžnik in premakne nekam v
     arhiv, ampak ĹĄe vedno tako, da bo dosegljiva.
   [*] BoĹĄtjan M. bo na stari spletni strani popravil linke za dopisne sezname.
 
[7]:Mesečna srečanja
  - prva srečanja v mesecu maju (5.5., 12.5)
  - za organizacijo prvega mesečnega srečanja bo poskrbel Miha Tomšič, ki se bo
   pozanimal v Koloseju, kako bi se dalo pridobiti čimbolj ugodo možnost, da
   se pelje lugosove člane na predstavo 'Potovanje kraljevega pingvina'.
   [*] Miha T. bo v roku enega tedna javil na odbor listo, kaj se bo dalo 
     urediti.
   [*] Lugos je pripravljeno kriti nakup vstopnic za člane Lugosa, vkolikor se
     bo dobilo ugodne pogoje.

[8]:Razpisi
  - 2 razpisa na Ministrstvu za kulturo z naslovom "Razpis za promocijo 
   slovenščine"
  [*] Wikipedia (Slovenski del projekta)
    [+] se poteguje za 300.000 SIT

  [*] Pingo
    [+] ĹĄel v razpis, vendar ĹĄe vedno ni rezultatov.

  - Odprto kodni razpisi, ki jih je organiziral MID bodo najverjetneje ĹĄe vedno potekali.
   Organizator bo DID, MVZT. 
  - več bo znano po rebalansu državnega proračuna
   [!] Lugos mora začeti razmišljati katere projekte bo prijavil
   [!] Lugos mora pogosteje spremljat kje se pojavljajo razpisi in začeti
     obveščat svoje člane.

[9]:Novi člani
  SKLEP: "UO potrjuje člane, katerih privilno izpolnjene prijavnice so prišle 
      in so potrjene."; ZA: 5, PROTI: 0, VZDRZANI: 0
  [*] Sklep je bil sprejet [*]

[10]:Razno
  - Zapisnik skupščine
   [-] tega ĹĄe vedno ni.
   [-] AndraĹž S. je naredil najbolj light draft, ki ga je potrebno ĹĄe 
     dokončati
   [-] Do zvočnega posnetka ni nihče prisel, kljub temu, da naj bi ta
     obstajal. BoĹĄtjan M. naj posreduje posnetek odbor-listi.
   [-] vkolikor se zadeva ne reši pravočasno, bo Andraž S. predal sebe in 
     ostale odgovorne osebe naprej na disciplinkso komisijo

  - Potrebščine za papirologijo, ki jih je potrebno kupiti
   [-] Ĺ pela K. naj posreduje ponovno na UO listo, kaj vse je potrebno
     kupiti.
  - Kopija Lugosovega Ĺžiga:
   SKLEP: "Naredi se ĹĄe ena kopija Ĺžiga za poenostavitev dela, ki se hrani
       pri predsedniku in tajniku." ZA: 4, PROTI: 0, VZDRŽANI: 0
   [*] Sklep je bil sprejet [*]

  - Blagajniku (Bostjan J.) se uredi dostop do elektronskega poslovanja z 
   banko za druĹĄtvo.


More information about the lugos-org mailing list