[LUGOS-ORG] Zaskrbljen volilec v zaskrbljen zaradi evropske demokracije in softverskih patentov

David Klasinc bigwhale at lubica.net
Mon May 17 14:26:42 CEST 2004


On Mon, May 17, 2004 at 10:11:56AM +0200, Janko Miv?ek wrote:

>  - Svet EU (po novi ustavi Ministrski svet)
>  - Evropski svet
>  - Svet Evrope
> 
> ?e prav razumem, se torej trenutna diskusija ti?e Sveta EU!

Hvala za razlago.

Se dobro, da imajo vsi trije razlicno ime in jih lahko razlikujemo!!! ;)


-- 
David!

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: not available
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20040517/538866e0/attachment-0001.pgp


More information about the lugos-org mailing list