Uradna izjava Društva uporabnikov Linuxa Slovenije o direktivi o paten tiranju programja v Evropski uniji

Spela Kraner tiranija at neonatus.net
Thu May 13 15:16:32 CEST 2004


Uradna izjava Društva uporabnikov Linuxa Slovenije o direktivi o
patentiranju programja v Evropski uniji

V preteklih letih je Evropski patentni urad (European Patent Office – EPO)
v nasprotju z obstoječo pravno ureditvijo iz leta 1973 podelil
več kot 30.000 programskih patentov. Teh zaenkrat sodno ni
mogoče uveljavljati, zato si nekateri evropski patentni uradniki in
predvsem velike korporacije prizadevajo, da bi to prakso legalizirali z
novo direktivo "Directive on computer-implemented inventions".

Čeprav je bila direktiva septembra 2003 v Evropskem parlamentu ob
prvem branju amandirana v obliko, ki dejansko omogoča hkratno
zaščito inovatorjev in na drugi strani preprečitev patentnih
zlorab, smo danes zopet na nulti točki.

Evropski svet namreč ignorira odločitev Evropskega parlamenta in
zopet predlaga izvorno, nesprejemljivo direktivo. Sprejetje le te, bi bilo
še posebno škodljivo za srednje velika in mala podjetja, ki se ukvarjajo s
programsko opremo in za razvijalce odprte kode.

Prihodnost informacijske družbe EU tako visi na nitki, ena pot vodi k
slepemu sledenju patentnemu sistemu kot ga imajo ZDA, kjer je mogoče
patentirati tudi najočitnejše, kjer si takorekoč vse znanje
lastijo le največja podjetja, druga pa k samostojnemu uravnoteženem
razvoju informacijskih tehnologij.

V nasporotju  z  avtorskimi pravicami (copyright), programski patenti
zapirajo možnost neodvisne kreativnosti. Pravtako programski patenti
avtorske pravice naredijo popolnoma neuporabne. En programski patent lahko
namreč pokriva več sto del zaščitenih z avtorskimi
pravicami. Avtorji za obstoj patenta ne vedo vse do trenutka, ko dobijo
poziv na sodišče. Nekateri patenti bi lahko bili ali tako obširni ali
pa sestavni del komunikacijskih standardov, da jih ne bi bilo mogoče
zaobiti in bi s tem preprečili zdrav konkurenčni razvoj
programja.

Medtem, ko so tradicionalni patenti namenjeni konkretnim in fizičnim
inovacijam, naj bi programski patenti pokrivali ideje. Tako bi namesto, da
bi patentirali mišolovko, lahko patentirali kakeršenkoli način
lovljenja sesalcev. Dejstvo, da se za takšno zajetje podatkov uporablja
univerzalna logična naprava imenovana računalnik, še ne
postavlja mej. Če bo programje možno patentirati, bo mogoče
patentirati karkoli.

V večini držav ima programje enak satus kot matematični
algoritmi ali drugi abstraktni predmeti in se jih ne uvršča znotraj
inovacij za patentiranje. Vendar so bila ta pravila na takšen ali
drugačen način že kršena, kar kaže na to, da je sistem
patentiranja ušel z vajeti.

Evropski parlament je 24. septembera 2003 volil za direktivo, ki potrjuje
že obstoječi Evropski zakon, eksplicitno onemogoča patentiranje
programja ter dodaja varovalke v zakon.  Kot je videti pa Evropska
komisija s to direktivo ni bila zadovoljna in sedaj poskušajo prepisati
obstoječo direktivo.Trenutno vse kaže na to, da hočejo Evropski
patentni lobisti prikazati parlamentarno odločitev kot
nedelujočo.

Društvo uporabnikov Linuxa Slovenije – LUGOS skrbi sledeče:
1.Da je Evropski urad za patente v nasprotju z obstoječim zakonom
dovolil več tisoč patentov, ki se nanašajo na standardne naprave
za obdelavo podatkov (convetional data processing equipment), nadalje
imenovani programski patenti.
2.Da je Evropska komisija predlagala legalizacijo programskih patentov in
njihovo enotno uveljavitev v Evropi. Če bo Evropska komisija to
sprejela, bo zanemarila izražena mnenja ter dobro argumentirane razloge
velike večine stokovnjakov na področju programja, podjetij, ki
se s programjem in programiranjem ukvarjajo, znanstvenikov na
področju računalništva in ekonomistov.
3.Vodilni predlagatelji poskušajo zavajati javnost z izjavo, da "programje
kot tako" ni predmet patentiranja. To je res, a če je mogoče
patentirati programsko-matematični algoritem, potem je s tem
samodejno prepovedana izdelava programov, ki bi ga uporabili. Za svoj
predlog so zavajujoče trdili, da ne omogoča patentiranja
programja in poslovnih metod ter grozili, da bi Evropski parlament izgubil
možnost sodelovanja, če bi izglasoval dejanske omejitve
patentabilnosti.
4.Ker se Evropski parlament ni pustil zavesti ali zastrašiti sedaj vplivni
strokovnjaki na področju patentiranja ter raznih vlad in organizacij
poskušajo izrabiti Evropski svet ministrov, da bi se izognili
parlamentarni demokraciji v Evropski uniji.

Društvo uporabnikov Linuxa Slovenije – LUGOS zato predlaga sledeče:
1.Pozivamo Urad RS za intelektualno lastnino, da zastopa stališče
večine domačih programskih podjetij. Prav tako naj, dokler ni
sprejeta nova zakonodaja, dosledno skrbi za uveljavljanje stare v njej
piše: “Odkritja, znanstvene teorije, matematične metode in druga
pravila, načrti, metode in postopki za duhovno aktivnost se
neposredno kot taki ne štejejo za izume in torej ne morejo biti predmet
patentnega varstva.” Ne želimo enake situacije kot je v Evropskem
patentnem uradu, kjer se podeljujejo sporni patenti zaradi
nekonvencionalnega načina branja zakonodaje.
2.Pozivamo Ministrstvo za informacijsko družbo, da pouči Slovenske
predstavnike v Evropskem parlamentu o praktičnih posledicah
programskih patentov za Slovenijo.
3.Pozivamo Ministrstvo za gospodarstvo naj naroči neodvisno študijo o
tem kako bi programski patenti vplivali na slovensko gospodarstvo. V
usklajevanje stališč je potrebno vključiti tudi
računalniško stroko in poslovno sfero, ne le patentne uradnike.
4.Pozivamo programerska podjetja v Sloveniji naj se podrobneje informirajo
o tem kaj programski patenti pomenijo za njihovo konkretno podorčje
dejavnosti.

In najpomembnejše:

Pozivamo zastopnike Slovenije v Evropskem svetu ministrov, da v ponedeljek
17.5.2004 zaščitijo interese Slovenske računalniške sfere in
glasujejo za nadalnje usklajevanje direktive in ne za njeno sprejetje.za Društvo uporabnikov Linuxa Slovenija – LUGOS

Špela Kraner
predsednica društva LUGOS
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: uradna.rtf
Type: application/rtf
Size: 27787 bytes
Desc: not available
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20040513/d8a8af41/uradna-0001.rtf


More information about the lugos-org mailing list