[ LUGOS-ORG ] razpisi! nujno!

Andraz Tori andraz.tori1 at guest.arnes.si
Fri Jun 29 14:05:19 CEST 2001


Na 28 Jun 2001 21:58:06 -0400, je bostjan at japet.si zapisal:
> Pozdrav!
> Najprej opozorilo za Davida. Društvo potrebuje v zvezi z razpisi izpisek
> iz registra, ki dokazuje status društva. (ne profitna dejavnost itd.. )

ta se najde v mapi 'kopije dokumentov', bi bilo pa smoterno narediti se
par kopij, ker jih bo kmalu zmanjkalo

> Prvi rok za oddajo vlog je 10-07-2001 do 1200. Razpis sofinancira udelezbo
> na mednarodnih konferencah, ki so skladne s cilji MID. Financirali bodo
> mednarodne potne stroške (ekonomska tarifa) ter kotizacijo. Enemu
> strokovnjaku največ dve mednarodni konferenci na leto in največ dva
> strokovnjaka iz iste ustanove na isti konferenci. :)  Prijaitelj mora : -
> opisati program konference,
> - predložiti vabilo ali potrdilo o udeležbi,
> - potrdilo o plačani kotizaciji,
> - konferenca se mora zgoditi v letu 2001.
> Dokumentacijo predložite društvu pravočasno!! ( po mojem zadnji rok
> 05-07-2001) Podrobnosti si preberite na www.gov.si/mid je pa tole Javni
> razpis št. 3350-8/2001.

Mogoce je treba se poudariti, da je nekako v pogojih tudi to, da mora
biti clovek aktivni udelezenec oziroma da mora zbrati ustrezno stevilo
tock po nekem sistemu napisanem v razpisu-......

> Drugi rok je 19-07-2001 do 1200. Razpis sofinancira strokovna srečanja in
> gradiva do 80% uprvičenih stroškov projekta. Predmet sofinanciranja so : -
> stroški za vabila, - stroški izdelave gradiv,
> - stroški izdelave zbornikov itd...,
> - najemnine dvorane,
> - stroški bivanja vabljenih predavateljev (tuji in domači).
> Prijavitelj mora pripraviti finančni plan in predstavitev projekta.
> Dokumentacija mora biti pripravljena po moji oceni vsaj do 15-07-2001.
> Podrobnosti si preberite na www.gov.si/mid je pa tole Javni razpis št.
> 3350-7/2001.
> 
> Tretji rok je 23-07-2001 do 1200. Predmet sofinanciranja so razvoj orodij
> in/ali okolij IKT in IKT s posebnimi potrebami, ter usposabljanje za ID.
> Sofinancira se svetovaje, svetovanje, svetovanje, nakup strojne opreme za
> dostopne točke brez najetih vodov, pridobivanje informacij, izdelava
> promocijskega materjala, izobraževanje, izobraževanje, izobraževanje in
> gradiva za spremljanje izobraževanja.  Prijavitelj mora pripraviti : -
> predstavitev projekta,
> - reference izvajalcev oz. predavateljev,
> - finančni predračun.
> Dokumenti morajo biti pripravljeni vsaj do 19-07-2001.
> Podrobnosti si preberite na www.gov.si/mid je pa tole Javni razpis št.
> 3350-5/2001.
> 
> Eko, to je kratka vsebina. Želim vam obilo veselja pri pisanju prijav, ki
> naj bodo kar se da gosto tipkane. :) Vse ostalo je potem samo še v
> ministrovih rokah. :-( Podrobnosti si preberite na mid (mib? :-) ).

:)

Lep Pozdrav
Andraž Tori
More information about the lugos-org mailing list