razpisi! nujno!

bostjan at japet.si bostjan at japet.si
Fri Jun 29 03:58:06 CEST 2001


Pozdrav!
Najprej opozorilo za Davida. Društvo potrebuje v zvezi z razpisi izpisek
iz registra, ki dokazuje status društva. (ne profitna dejavnost itd.. )

Prvi rok za oddajo vlog je 10-07-2001 do 1200. Razpis sofinancira udelezbo
na mednarodnih konferencah, ki so skladne s cilji MID. Financirali bodo
mednarodne potne stroške (ekonomska tarifa) ter kotizacijo. Enemu
strokovnjaku največ dve mednarodni konferenci na leto in največ dva
strokovnjaka iz iste ustanove na isti konferenci. :)  Prijaitelj mora : -
opisati program konference,
- predložiti vabilo ali potrdilo o udeležbi,
- potrdilo o plačani kotizaciji,
- konferenca se mora zgoditi v letu 2001.
Dokumentacijo predložite društvu pravočasno!! ( po mojem zadnji rok
05-07-2001) Podrobnosti si preberite na www.gov.si/mid je pa tole Javni
razpis št. 3350-8/2001.

Drugi rok je 19-07-2001 do 1200. Razpis sofinancira strokovna srečanja in
gradiva do 80% uprvičenih stroškov projekta. Predmet sofinanciranja so : -
stroški za vabila, - stroški izdelave gradiv,
- stroški izdelave zbornikov itd...,
- najemnine dvorane,
- stroški bivanja vabljenih predavateljev (tuji in domači).
Prijavitelj mora pripraviti finančni plan in predstavitev projekta.
Dokumentacija mora biti pripravljena po moji oceni vsaj do 15-07-2001.
Podrobnosti si preberite na www.gov.si/mid je pa tole Javni razpis št.
3350-7/2001.

Tretji rok je 23-07-2001 do 1200. Predmet sofinanciranja so razvoj orodij
in/ali okolij IKT in IKT s posebnimi potrebami, ter usposabljanje za ID.
Sofinancira se svetovaje, svetovanje, svetovanje, nakup strojne opreme za
dostopne točke brez najetih vodov, pridobivanje informacij, izdelava
promocijskega materjala, izobraževanje, izobraževanje, izobraževanje in
gradiva za spremljanje izobraževanja.  Prijavitelj mora pripraviti : -
predstavitev projekta,
- reference izvajalcev oz. predavateljev,
- finančni predračun.
Dokumenti morajo biti pripravljeni vsaj do 19-07-2001.
Podrobnosti si preberite na www.gov.si/mid je pa tole Javni razpis št.
3350-5/2001.

Eko, to je kratka vsebina. Želim vam obilo veselja pri pisanju prijav, ki
naj bodo kar se da gosto tipkane. :) Vse ostalo je potem samo še v
ministrovih rokah. :-( Podrobnosti si preberite na mid (mib? :-) ).

lp,
Boštjan Janežič

-----------------------------------------------------------
bostjan at japet.si
-----------------------------------------------------------
More information about the lugos-org mailing list