[ LUGOS-ORG ] Zapisnik seje z 18.7.2k1

David Klasinc bigwhale at m42.cx
Sat Jul 21 16:37:20 CEST 2001


On Friday 20 July 2001 23:25, bostjan at japet.si wrote:

> O hudièa, a smo spet pri tej temi. Sem mislil, da smo to ¾e premleli
> zgodaj spomladi. Torej, èlan ali ne lahko sklene z dru¹tvom pogodbo o
> delu, avtorsko pogodbo ali pa izstavi raèun ¹tudentski servis, seveda za
> konkretno opravljeno delo. Dru¹tvo mora to tudi plaèat. Mora. Seveda, èe
> je tako dogovorjeno, saj dru¹tvo goji prostovoljno delo, kar pa v primeru
> razpisov ni pogoj. In ko se govori o delitvi premo¾enja med èlane, zakon
> govori o delitvi dobièka ne o plaèilu raèunov. Dobièek se ne sme delit med
> èlane ampak se mora porabit za financiranje dejavnosti dru¹tva. Evo. To bi
> bilo to. :-)

Tako to tudi jaz razumem.

Se ena cvetka, ki sva jo z Miho vceraj zvedela, ko sva nase davke resevala... 
No to je pocela racunovodkinja, midva sva tam stala z odprtimi usti... ;>

Anyway, kot neprofitna organizacija, kot drustvo, nismo zavezanec za DDV, kar 
ze vemo, ker smo pa neprofitni tudi dobicka dejansko nikoli nimamo, tako da 
nam ni treba placevati davka na dobicek. Torej si lahko ustvarimo buffer 
denarja s katerim operiramo.

Prav tako sredstev, ki jih pridobimo ne smemo porabiti za NIC drugega kot za 
dejavnost s katero se drustvo ukvarja, se pravi promocijo Linuxa. Torej razni 
pikniki in veselice odpadejo...

... lahko pa organiziramo srecanje uporabnikov Linuxa in tam potem hm, 
zakurimo rostilj... ;)David!
---------------
DEC  -- Do Expect CutsMore information about the lugos-org mailing list