[ LUGOS-ORG ] razpisi MID

David Klasinc bigwhale at m42.cx
Mon Jul 16 01:39:41 CEST 2001


On Sunday 15 July 2001 08:20, Andraz Tori wrote:

> Whatdajathink?

Ideja je kar v redu. Kdaj bi pa to bilo okvirno... Meni se zdi, da je nekaj 
takega skoraj nujno potrebno.. Sploh, ce bo mednarodna udelezba.

Kdaj se razpis zakljuci?

> V kolikor je to smiselno bi jaz tole danes spisal, problem je le, ker bi
> rabili imena za predavatelje, ki bi jih nameravali povabiti (domaèe in
> tuje). Tem za obdelat je veliko, tako da tu ne bi bilo problem, samo
> konkretne ljudi pa res ne poznam.

Pri nas je kar nekaj ljudi, ki se s tem ukvarja. Mogoce lahko povabimo tudi 
kakega 'strokovnjaka' ki se pri nas ukvarja z jezikom, da mogoce tudi on/ona 
pove kako pametno...

> Je kak interes za kaj takega, da bi se izvedlo (v mislih imam manj¹o,
> organizacijsko ne preveè zahtevno prireditev (recimo 6 predavateljev, 20

Mogoce bi bilo boljse razmerje 3/20 :)

> slu¹ateljev) - sreèanje, cyberpipa tu nudi svoje prostore in praktièno
> organizacijo)?
> (odgovore rabim èimprej, danes)

Kdo bo potem organizator, Lugos ali CyberPipa ali oboji? :)

David!
---------------
Windows 95 - The ultimate disk swapper program.More information about the lugos-org mailing list