Keysigning party

Bostjan Muller neonatus at neonatus.net
Mon Dec 10 08:46:24 CET 2001


Lep pozdrav vsem!

Na dan 15. december 2001 bomo v Kiberpipi - Kersnikova 4/6 (Metropol bar) 
v sklopu prireditve Abort 2001 imeli GPG/PGP keysignig party. Srečanje se
bo začelo ob 17:00 ter se predvidoma končalo do 18 ure, sama prireditev
Abort 2001 pa se prične že ob 10:00.

Vse podatke o srečanju najdete na:
 http://www.neonatus.net/~neonatus/GPG/index.html

Kaj je srečanje s podpisovanjem GPG/PGP ključev?

To je srečanje uporabnikov PGP-ja z namenom, da se srečajo in en drugemu
podpišejo ključe. To v veliki meri pripomore k širjenju "web-of-trust" 
(mreže zaupanja), včasih pa služi kot forum za diskusijo o močni 
enkripciji, ter z njo povezanih temah.

Zahtevani predmeti na srečanju?

  1. Fizična prisotnost
  2. Osebni dokument s sliko
  3. Vaš Key ID, Tip ključa, HEX fingerprint in velikost ključa
  4. Pisalo
  5. Računalnik NI potreben za samo podpisovanje

Zakaj bi sploh uporabljal PGP?

Uporabljati bi ga morali, ker potrebujete (ali morate) zaščititi svoja 
osebna elektronska sporočila pred tem, da bi jih lahko brali posamezniki 
ali ostale združbe namesto le prejemnikov, katerim je bilo sporočilo 
namenjeno. PGP ob pravilni uporabi zagotavlja zasebnost sporočil,
neokrnjenost le-teh, dokaz pristnosti le-teh, ter do neke mere
neizpodbitnost veljavnosti sporočila.

V redu. Kakšna uporaba PGP je dobra?

Zaščita elektronske pošte občutljive narave, kakršna je koordinacija
odgovora varnostnih konfliktov, zahteve za DNS popravke, zahteve za
spremembe v mrežah, ter izmenjava občutljivih informacij, kot so SSN-i.
Kot najmanj bi bilo pametno, da bi takšna sporočila podpisali, tako da
so prejemniki lahko prepričani, da niso ponarejena.

Prosim, da to sporočilo posredujete osebam, za katere menite, da se jih
tema srečanja dotakne, ter bi se želeli srečanja udeležiti.

Lep pozdrav!

Boštjan
-- 
[*] Boštjan Müller - neonatus at neonatus.net - http://neonatus.net/~neonatus [*]
[*]  GPG/PGP key -> finger: neonatus at neonatus.net, DSA id: 0x9B2FF108  [*]
[*] Celular: +386(0)41243189, Powered by Debian GNU/LiNUX - ICQ #:7506644 [*]
        Speak softly and carry a cellular phone.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: not available
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20011210/e7e3f420/attachment-0001.pgp


More information about the lugos-org mailing list