Predavanje "Implementacije enkripcije, avtentifikacije in kompresije v produkt VNC"

Andraz Tori andraz.tori1 at guest.arnes.si
Mon Dec 10 01:32:04 CET 2001


Vabim vas na predavanje:
Implementacije enkripcije, avtentikacije in kompresije v produkt VNC 
Predavanje bo v četrtek 13. decembra ob 18:00 v Kiberpipi (Kersnikova 6)

Vsebina:
VNC je kratica za Navidezno Mrežno Računalništvo (Virtual Network
Computing) in je produkt organizacije AT&T Research Labs. Razpečuje se
pod GPL (Gnu Public License) torej temelji na odprti kodi. Gre za sistem
za prikazovanje namizja nekega računalnika na kateremkoli drugem
računalniku, priključenim v internet. Poleg tega sistem omogoča tudi
interakcijo, torej vnos podatkov z miško in tipkovnico na oddaljenem
računalniku. To pomeni, da lahko zapustimo svoje delovno mesto in gremo
k sosednji mizi ali pa na drug konec sveta, se tam priklopimo na namizje
in nadaljujemo tipkanje, kjer smo pustili kurzor.

Podobno funkcionalnost bi lahko dosegli z namestitvijo X strežnika na
naš računalnik, zato je pomembno, da vemo kaj so glavne razlike med VNC
sistemom in X strežnikom ter drugimi sistemi s podobno funkcionalnostjo:

1. Na strani odjemalca ni shranjenega stanja aplikacij, ki jih poganjamo
na strežniku.
2. Majhen in preprost odjemalec, ki ga lahko poganjamo z diskete.
3. VNC je popolnoma sistemsko neodvisen. Namizje, ki teče na Linux
računalniku, se lahko prikazuje na Windows računalniku ali Solaris ali
pa kateremkoli drugem operacijskem sistemu. Preprostost protokola VNC
pripomore k hitrem prenašanju na nove sisteme. Obstaja tudi Java
odjemalec, ki teče v vseh brskljalnikih, ki podpirajo Java.
4. Uporabniki lahko skupaj uporabljajo eno namizje, si ga delijo.
5. Je zastonjski program. Razpečevanje poteka pod GPL licenco.

OBSTOJEČE TEŽAVE Z VNC PRODUKTOM:
VNC prenaša preko mreže veliko količino nezakodiranih podatkov (slike
namizja) zato je neprimeren za delo na počasnih omrežjih. Prav tako pa
se porajajo vprašanja o varnosti. Ker ni avtentikacije strežnika, bi se
lahko nekdo predstavil odjemalcu kot strežnik in nato pridobil
odjemalčevo geslo in nato dostopal do strežnika s tem geslom. Lahko bi
tudi vseskozi poslušal dogajanje na mreži in s tem pridobil pomembne
informacije.

Zato smo se odločili, da na komunikacijski nivo vgradimo avtentikacijo
strežnika in enkripcijo (s pomočjo knjižnice OpenSSL) ter kompresijo (s
pomočjo knjižnice Zlib), s čimer je VNC postal bolj uporaben na počasnih
omrežjih in varnejši.

Predavala bosta Damjan Pipan in Jure Pompe iz društva za informatizacijo
izobraževanja ABAK.

http://www.drustvo-abak.si


Lep Pozdrav
Andraž Tori
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: not available
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20011210/f40a4ae0/attachment-0001.pgp


More information about the lugos-org mailing list