[ LUGOS ] PRAVILA dopisnega seznama

J j na lugos.si
Sre Maj 16 00:00:01 CEST 2001


PRAVILA                Zadnja sprememba: 28.9.2000

*****************************************************************************
Ta pravila veljajo za vsakogar, ki sodeluje v dopisnem seznamu drustva LUGOS.
*****************************************************************************

     <http://www.lugos.si/delo/mailinglista.html>

Clani LUGOSa smo v neprestanem medsebojnem stiku prek nasih dopisnih seznamov, 
kjer padejo odgovori na vsa vprasanja, kjer se najhitreje izve kako do zeljene 
stvari, kjer se dobijo naslovi bliznjic do datotek "bogu za hrbtom" ... 
LUGOS vodi vec dopisnih seznamov.

lugos-list - glavni seznam namenjen splosnim debatam o Linuxu, ce tema ne
       sodi v katerega izmed naslednjih dopisnih seznamov
lugos-slo - slovenizacija, slovenjenje ter slovenscina v racunalnistvu
lugos-org - organizacija pomoci uporabnikom - NI namenjena pomoci
lugos-prog - programiranje
lugos-sec - varnost
lugos-bla - klepet kar tako

Novicarske skupine:

si.org.lugos
si.comp.os.unix

PRAVILA najdete tudi na naslovu <http://www2.lugos.si/pravila.txt>
 
I. Odjava/prijava:
-----------------------------------

Iz dopisnega seznama se odjavite tako, da posljete sporocilo na naslov 
<imedopisnegaseznama-unsubscribe na lugos.si> 

ali na naslov <sympa na lugos.si> in v telo sporocila napisete:

    unsubscribe lugos-list

Tako boste odjavili elektronski naslov iz katerega ste poslali sporocilo.

Ce ste naroceni s kaksnega drugega naslov, boste morali v telo sporocila namesto 
prejsnjega zapisati:

    unsubscribe lugos-list drug-naslov na domena.si

Ce potrebujete pomoc, posljite naslednje sporocilo:

    help

Sporocilo zakljucite z besedo:

    end

Na elektronski spisek se NE prijavljate z virtualnimi naslovi
(@hotmail.com, @bigfoot.com, @writeme.com, ipd), ker lahko povzrocijo 
zastoje pri posiljanju sporocil.
Isto velja za preusmerjanje spiska na GSM aparate (SMS sporocila).


II. Arhiv:
-----------------------------------

Stara sporocila iz dopisnega seznama, kjer se (v 99% primerih) 
skriva odgovor na marsikatero vprasanje oz. problem, lahko najdete na naslovu:

<http://www.lugos.si/arhiv/mailinglist>

Odgovore na pogosto postavljena vprasanja najdete na:

<http://fuji.k2.net/cgi-bin/lugos>


III. RTFM - Read This Fine Material
-----------------------------------

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
! PREDEN posljete vprasanje na dopisni seznam:    !
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- preberite dokumentacijo prilozeno programu, ki vam povzroca tezave
- preberite strani s pomocjo ("MAN pages") - ukaz: <man ime_programa>
- preberite spletne strani, ki so v zvezi z vasim programom/problemom
- preberite ali preiscite arhive dopisnih seznamov LUGOS

Ce problema KLJUB BRANJU te dokumentacije ne uspete resiti, povprasajte na 
dopisnem seznamu.

Sporocilo opremite z osnovnimi informacijami o vasi programski ter strojni opremi:

- distribucija Linuxa
- razlicica jedra
- ze namesceni popravki ("patchi")
- strojna oprema
- ...


IV. Pisanje sporocil:
-----------------------------------

Sporocilo posljete na dopisni seznam tako, da ga naslovite na:

 <lugos-list na lugos.si>

(lugos-list na www.lugos.si ni veljaven naslov)

Ce domnevate da nekdo krsi pravila, potem to sporocite na <moderator na lugos.si>.


PRAVILA:

- uradni jezik dopisnega seznama je SLOVENSCINA in zato upostevajte njena 
 osnovna slovnicna pravila;

- uporabljajte male tiskane crke (ne "DERITE" se);

- za pisanje sporocil se "priporoca" ASCII in kodna tabela Latin-2 (ISO-8859-2),
 kodna tabela 1250 (CP1250) je sicer dovoljena, vendar nezazelena;

- ne zalite in se ne prepirajte;

- ne posiljajte sporocil, ki se ne ticejo Linuxa, Unix-a ali LUGOS-a
 (npr. reklame, "off-topic",...);

- ponudbe za delo se naslovijo na moderator na lugos.si, ki jih potem 
 poslje na dopisni seznam;

- drzite se pravil. O:-)


BONTON:

- ne provoricajte in se ne pustite sprovocirati

- ne citirajte prevec in ne premalo. Citat naj vsebuje vsaj "sled" 
 problema in naj praviloma zavzema le kaksno tretjino sporocila;

- ne citirajte ali komentirajte brez utemeljitve;

- sporocilo naj bo napisano BREZ "dodatkov" (HTML, VCard, RichText,...) in 
 dodatkov (pripete datoteke);

- sporocilo naj ima cimkrajsi in informativen predmet - "subject";

- pogovori o stvareh, ki z Linuxom nimajo nobene zveze, ne spadajo na 
 dopisni seznam lugos-list. Vec srece na <lugos-bla na lugos.si>.

- lokacije na Internetu opremite z URL naslovi in jih uokviritite z znakoma 
 "<" in ">" npr. <http://www.lugos.si> ter <ftp://ftp.lugos.si>;

- pomagajte drugim, ce le morete. Odgovori v stilu "RTFM" NISO pomoc!

- uporabljajte presledke med odstavki;

- uporabljaj znak za citat (priporocen je "> ");

- datum in ura nastanka sporocila naj bosta pravilna;

- odgovore posiljajte ali na dopisni seznam ali pa avtorju sporocila.
 Ne obema HKRATI.

- ce se hocete odjaviti iz dopisnega seznama, potem se obrnite na 
 <sympa na lugos.si> in ne na dopisni seznam;

- podpis ("signature") naj bo cimkrajsi;

- zahvale posljite na privatni e-postni naslov in NE na dopisni seznam;


Vec o bontonu na dopisnih seznamih najdete na naslovu 
<http://db.tidbits.com/getbits.acgi?tbser=1141>


V. Kazni:
-----------------------------------

- zasebni opomin;
- zacasna izlocitev iz dopisnega seznama;
- X-(;


VI. Zanimive spletne strani:
-----------------------------------

Kaj/kako/kje/... Linux
<http://www.lugos.si/linux/>

<http://www.linux.org>
<http://www.linuxhq.com>

Odgovore na pogosto postavljena vprasanja najdes na:

<http://fuji.k2.net/cgi-bin/lugos>

LUGOS
<http://www.lugos.si>

Prispevki o Linuxu objavljeni v raznih slovenskih racunalniskih 
revijah
<http://www.lugos.si/arhiv/prispevki/>

Linux triki in pomoc
<http://www.lugos.si/delo/pomoc/>

Zanimive Linux strani
<http://www.lugos.si/arhiv/>

Linux dokumentacija v Sloveniji
<http://www.camtp.uni-mb.si/LDP/>

Nekaj dokumentacije je prevedene tudi v slovenscino
<http://www.lugos.si/delo/slo/>

Linux FAQ iz Unix Usenet konference
<ftp://ftp.arnes.si/usenet/news.answers/unix-faq/faq/>

O kodnih straneh
<http://sizif.mf.uni-lj.si/linux/cee/iso8859-2.html>

Optimizacija Linuxa
<http://www.nl.linux.org/linuxperf/>


VII. Spremembe pravil:
-----------------------------------

Ta pravila veljajo od dneva razglasitve pa do spremembe celotnih
pravil, ali le njihovega dela. 
Spremembo pravil lahko predlaga vsakdo. 
Ob spremembi se objavijo celotna pravila in ne le sprememba.
Ideje, pripombe, predlogi, kritike posljite na <moderator na lugos.si>


			LUGOS
Dodatne informacije o seznamu Starilist