Wolfram Research & Linux

Milan Hodoscek milan na kihp6.ki.si
Ned Feb 9 20:56:13 CET 1997


>>>>> "Andrej" == Andrej Cedilnik <andrejc na tyr.fe.uni-lj.si> writes:

    Andrej> enega pametnega driverja za mojo grafi=E8no kartico ali pa
    Andrej> recimo kak=B9en X oriented POV RAY...

kaj pa debian/development/binary-i386/graphics/povray_3.0.10-2.deb ?
Dodatne informacije o seznamu Starilist