[LUGOS-ORG] Vabilo na 14. redno skupščino društva LUGOS

Miha Tomšič miha.tomsic at gmail.com
Wed Jun 30 09:49:19 CEST 2010


Hojla!

Naj spomnim, da je skupščina nasldnji teden in da se pričakuje, da
svojo udeležbo najavite do 2. julija 2010.

Poleg tega pa še razmislite o kandidiranju za razne funkcije, ker
letos vsem organom poteče mandat. Če imate ideje za promocijo in
izboljšanje LINUX-a in ostalega prostega programja, vam LUGOS ponuja
odlično okolje znotraj katetrega se da marsikaj ustvariti. Nudimo
finančno ozadje, pomoč in izkušnje pri prijavah na razpise in
sodelovanje z drugimi organizacijami. LUGOS je veliko društvo (preko
1000 članov) in kot tako ima težo in dolgoletno tradicijo na področju
odprte kode v Sloveniji. Če želite sodelovati v tej veliki družini, se
oglasite na skupščini in povejte svoje mnenje in predloge.

Srečno,
Miha Tomšič

2010/6/23 Miha Tomšič <miha.tomsic at gmail.com>:
> Spošotvani!
>
> Upravni odbor društva LUGOS sklicuje 14. redno skupščino društva LUGOS
> v sredo, 7. julija 2010 ob 17h na vrtu gostišča Livada v Ljubljani
> (Hladnikova cesta 14, priložen zemljevid). Skupščini bo sledil
> pogostitev.
>
> Na skupščino društva so vabljeni vsi zainteresirani za delovanje
> društva LUGOS in vsi uporabniki operacijskega sistema Linux in ostale
> odprto-kodne programske opreme.
>
> Dnevni red bo sledeč:
> 0. izvolitev zapisnikarja in dveh overoviteljev,
> 1. sprejetje dnevnega reda skupščine,
> 2. obravnava in sprejem poročila upravnega odbora za leto 2009/10,
> 3. obravnava in sprejem finančnega poročila za leto 2009/10,
> 4. obravnava in sprejem poročila nadzornega odbora za leto 2009/10,
> 5. poročila komisij in delovnih skupin,
> 6. kadrovske zamenjave,
> 7. obravnava in sprejem programa dela za leto 2010/11,
> 8. obravnava in sprejem finančnega načrta za leto 2010/11,
> 9. razno.
>
> Vse udeležene na skupšcini in na pogostitvi naprošamo, da se prej
> prijavijo na lugos(pri)lugos.si ali na dopisni seznam lugos-org do 2.
> julija 2010.
>
>
> Lep pozdrav,
>
> Miha Tomšič
> predsednik društva LUGOS
>


More information about the lugos-org mailing list