[LUGOS-ORG] Vabilo na 14. redno skupščino društva LUGOS

Miha Tomšič miha.tomsic at gmail.com
Wed Jun 23 19:47:46 CEST 2010


Spošotvani!

Upravni odbor društva LUGOS sklicuje 14. redno skupščino društva LUGOS
v sredo, 7. julija 2010 ob 17h na vrtu gostišča Livada v Ljubljani
(Hladnikova cesta 14, priložen zemljevid). Skupščini bo sledil
pogostitev.

Na skupščino društva so vabljeni vsi zainteresirani za delovanje
društva LUGOS in vsi uporabniki operacijskega sistema Linux in ostale
odprto-kodne programske opreme.

Dnevni red bo sledeč:
0. izvolitev zapisnikarja in dveh overoviteljev,
1. sprejetje dnevnega reda skupščine,
2. obravnava in sprejem poročila upravnega odbora za leto 2009/10,
3. obravnava in sprejem finančnega poročila za leto 2009/10,
4. obravnava in sprejem poročila nadzornega odbora za leto 2009/10,
5. poročila komisij in delovnih skupin,
6. kadrovske zamenjave,
7. obravnava in sprejem programa dela za leto 2010/11,
8. obravnava in sprejem finančnega načrta za leto 2010/11,
9. razno.

Vse udeležene na skupšcini in na pogostitvi naprošamo, da se prej
prijavijo na lugos(pri)lugos.si ali na dopisni seznam lugos-org do 2.
julija 2010.


Lep pozdrav,

Miha Tomšič
predsednik društva LUGOS
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Gostilna Livada, Hladnikova cesta 14, Ljubljana.png
Type: image/png
Size: 1037483 bytes
Desc: not available
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20100623/28337c16/attachment-0001.png 


More information about the lugos-org mailing list