[LUGOS-ORG] Vcerajsni KDE release party

Andraz Sraka a at aufbix.org
Wed Jan 28 11:19:19 CET 2009


Pozdravljeni,

jaz bi se vsem, ki ste vceraj pomagali soorganizirati oz. ste aktivno
soustvarjali program KDE release zura na vcerajsnih Pipinih odprtih
terminih, lepo zahvalil! Mislim, da je uspel en lusen event in
nadpricakovano se ga je uradno udelezilo 40+ ljudi (neuradno pa 50+),
kar mislim, da je lepa stevilka.

Se enkrat hvala posameznikom, ekipi Lugosa in ekipi Kiberpipe! 

lp,
 Andraz

-- 
BOFH excuse #297:

Too many interrupts
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 197 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20090128/3e6c2e6a/attachment-0001.pgp 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 3285 bytes
Desc: not available
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20090128/3e6c2e6a/attachment-0001.bin 


More information about the lugos-org mailing list