[LUGOS-ORG] Program za KDE 4.2 srečanje vKiberpipi

Andraz Sraka a at aufbix.org
Mon Jan 5 10:47:28 CET 2009


On Mon, 2009-01-05 at 10:18 +0100, Klemen Robnik wrote:
> aja če datumsko govorimo o 27.1.2008, kot je v koledarju, pol sploh ni
> problema :)

No, predvsem to mi povej .. kar se torka tice. Ali lahko naredimo kaj
vecjiga, kar bi mogoce se Metropol vkljucevalo ali kaj manjsega samo
znotraj Kiberpipe?

Klemen, po katerih kanalih se je takrat Firefox party oglaseval. Namrec
zdaj gre res za dolgo pricakovan release KDEja 4.2, pa bi nam mogoce
uspelo narediti kaj vecjega. Je pa to bolj na strani ostalih
soudelezencev .. 

.. mogoce bo celo kdo na lugos-org lahko kako to pokomentiral ali pa
celo aktivno sodeloval. :)

lp,
 Andraz

-- 
BOFH excuse #393:

Interference from the Van Allen Belt.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 197 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20090105/abb4d098/attachment-0001.pgp 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 3285 bytes
Desc: not available
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20090105/abb4d098/attachment-0001.bin 


More information about the lugos-org mailing list