[LUGOS-ORG] [LUGOS] ahoy, when be we goin' t' meet?

Andraz Sraka a at aufbix.org
Thu Sep 27 10:04:07 CEST 2007


On Thu, 2007-09-27 at 08:53 +0200, Drustvo Lugos - tajnik wrote:
> Kar se tiče Kiblixa ni nič novega. Kibla se ni uspela sestavit web
> strani, za scribus se nimam predavatelja, Luka Frelih, ki naj bi
> predstavil CC pa se tudi se ni odzval na moj email.

A lahko prosim spisemo nekaj na temo kiblixa, kajti danes mesec dni se
bo ze zgodil event in se vedno nimamo razen najave v koledarju nic bolj
konkretnega "za v roke prijet". Povej kako ti lahko pomgamo, da se bo to
premaknilo. Lukata lahko tudi jaz probam se malo kontaktirati ..  Za
scribus bom pa tudi malo povprasal.

lp,
 Andraz

-- 
Humppa all the way!!
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 3355 bytes
Desc: not available
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20070927/5807f7f9/attachment.bin 


More information about the lugos-org mailing list