[LUGOS-ORG] Kaj lahko spletna stran naredi za nas

Andraz Sraka a at aufbix.org
Sat Sep 15 19:49:54 CEST 2007


re

On Fri, 2007-09-14 at 23:05 +0200, Jure Koren wrote:
> Zdaj pa k stvari: a bi koga motilo, če bi plone postal "druga" stran
> Lugosa, "prva" pa bi postal wiki?

Mene bi, ampak glede koliko casa se ze ta zgodba z spletno stranjo vlece
in da sem ze parkrat dvignil roke, pa sem je se vedno nakocnu izkazalo,
da sem tista p****, ki 'poriva' vse naprej .. zdaj sem pa res cisto
nakocnu z voljo in mocmi, lahko zdaj recem, "da dosti imam vsega?! Meni
je v koncni fazi vseeeno ali nekaj takega?!".

lp,
 Andraz

-- 
BOFH excuse #243:

The computer fleetly, mouse and all.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20070915/da39f84b/attachment.pgp 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 3355 bytes
Desc: not available
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20070915/da39f84b/attachment.bin 


More information about the lugos-org mailing list