[LUGOS-ORG] Naknadna vključitev v konzorcij

Andraz Sraka a at aufbix.org
Mon Sep 10 21:55:36 CEST 2007


re

On Mon, 2007-09-10 at 21:16 +0200, Robert Ludvik wrote:
> Če nas bodo želeli, seveda. Vprašat ni greh.

Lahko smo zraven, kaj bomo pa poceli in kaj bom imeli od tega, je pa
mogoce ze stvar kaksnega od prihajajocih sestankov. Dejmo se spet malo
sestajat!

lp,
 Andraz

-- 
BOFH excuse #270:

Someone has messed up the kernel pointers
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20070910/67642278/attachment.pgp 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 3355 bytes
Desc: not available
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20070910/67642278/attachment.bin 


More information about the lugos-org mailing list