[LUGOS-ORG] Mandriva Linux 2008 Install Fest

Andraz Sraka a at aufbix.org
Tue Oct 16 00:35:12 CEST 2007


re

On Mon, 2007-10-15 at 22:56 +0200, Jure Repinc wrote:
> Meni je v bistvu vseeno. Bi mi pa bilo najbolj všeč če je kar ob 17h.

Bomo imeli toliko programa .. namrec ljudi je navadno zelo tezko v
prostoru zadrzat, kot tudi ob 17h marsikdo ne utegne, ker pride komaj z
sluzbe domov ali pa se to ne :(

moja ideja je nekaj ala:

18h dalje .. ali pa 19h do konca (do je to 22h). Ce imamo pa zagotovo 15
ljudi, ki bodo prisli prej, se bomo pa tem prilagodil. Jure, razumes na
kaj ciljam?

> Se bom potrudil nekaj spisat. Če me slučajno že ni kdo prehitel.
> Verjetno najbolje da dodam kar nekam na Wiki in potem tam dodelamo.

.. ali pa meni osebno na mail. 

> Pride tudi predstavnik podjetja OPINFOS, kjer uporabljajo Mandrivo.
> Danes sem jim še enkrat poslal e-pošto in ga prosil za podrobnosti o
> predstavitvi podjetja.

Super, to bi bilo fino tudi pravocasno vse vedet, da potem lahko tudi
naredimo malo promocije za firmo itd. Se kaksna ideja, kaj bi se na tem
"nano-install-festu" dogajalo?

lp,
 Andraz

-- 
BOFH excuse #371:

Incorrectly configured static routes on the corerouters.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20071016/8900a471/attachment.pgp 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 3355 bytes
Desc: not available
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20071016/8900a471/attachment.bin 


More information about the lugos-org mailing list