[LUGOS-ORG] Mandriva Linux 2008 Install Fest

Jaka Kranjc lynx at mages.ath.cx
Mon Oct 15 20:58:19 CEST 2007


On Monday 15 of October 2007 18:34:06 Andraz Sraka wrote:
> re
>
> evo, tole gre kar na mailinglisto; mogoce se bo kdo aktiviral in tukaj
> zraven pomagal :) Njegov trud bo definitivno poplacan ..
>
> On Tue, 2007-10-02 at 13:34 +0200, Jure Repinc wrote:
> > Bolj sem imel v v mislih, da bi bilo to bolj kot druženje uporabnikov
> > Linuxa (ne samo Mandrive). Na druženju, pa bi imeli kratka predavanja
> > v
> > zvezi z Mandrivo. Recimo:
> > * Zgodovina Mandrive
> > * Predtavitev novosti v Mandrivi 2008
> > * Predstavitev LUGOS-a
>
> Torej, za 20.11. imamo v Pipinih Odprtih Terminih
> <http://pot.kiberpipa.org> tale predlagan event. Bi lahko kdo toliko
> pomagal, da spesnimo program. Kaj se bo takrat dogajalo. Prav tako rabim
> vedet ali se bo zadeva zacela ob 17h ali je dovolj zgodi 18h, ali recemo
> 19h, tako kot je to normalno za POT-e.
Meni bi najbolj ustrezalo čimprej, ker moram biti ob 20h že nekje drugje. Ni 
pa treba samo zaradi mene tega prestavljati (saj vem da ne bi :P).

> Prav tako bi rabil cimprej imeti v roki tekst in okvirni program, da bom
> lahko oddal tekste za najavo in Kiberpipine flyerje ..
>
> kdo bo pomagal? Kdo bo kaj lepega spisal, kdo bo kaj o sami Mandrivi
> povedal na kraju samem, kdo bo sploh prisel 20.11. v Kiberpipo?
Bom povprašal par naših starost, mogoče bo imel kdo kaj zanimivega za povedat. 
Recimo o čem naprednem, prevajanju ali zgodovini mdk v Sloveniji / MPN.

Plus obvezna reklama. Do letos so se POT-i "sami" redno pojavljali v naših 
novičkah na forumu, zdaj pa ne več, zato je treba malo več truda.

-- 
We cannot command nature except by obeying her.  --Sir Francis Bacon
Have a sourcerous day! www.sourcemage.org
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 307 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20071015/6fce373e/attachment.pgp 


More information about the lugos-org mailing list