[LUGOS-ORG] Slovenija je izglasovala "abstain" ( vzdržano , brez mnenja) za OOXML

Gasper Zejn zejn at kiberpipa.org
Wed Aug 29 12:37:17 CEST 2007


Pohvale vsem, ki se trudite za boljši jutri! :)

Lp,
Gašper

On Wednesday 29. of August 2007 00:05:38 Robert Ludvik wrote:
> Pozdrav
> Danes je bil na SIST [1] sestanek tehničnega odbora SIST TC/ICT in
> vabljene strokovne javnosti, ki je v javni obravnavi standarda ISO/IEC
> DIS 29500 od 1.7.2007 do 1.8.2007 podala svoje pripombe k osnutku
> standarda . SIST je telo v Sloveniji, ki je moralo glasovati o osnutku
> tega standarda.
> Omenjeni tehnični odbor ima po pravilniku SIST največ 15 članov. Do pred
> kratkim je bilo članov 11, nazadnje so se tehničnemu odboru pridružili
> še LUGOS, Datalab, Marg in Andersen. Sestanka se nas je udeležilo 12.
> V javni obravnavi osnutka standarda so bila podana mnejnja s strani 13
> podjetij, od tega jih je 12 podprlo osnutek ali niso imeli pripomb, 1
> (IBM) pa je podal 88 pripomb. (to so pripombe javnosti, ne članov SIST
> TC/ICT, kar je LUGOS postal).
> Na današnjem sestanku je najprej strokovna javnost na kratko predstavila
> svoje pripombe (IBM in MS tehnično, ostali (Gama Systems, S&T, IPMIT)
> bolj EPP ampak jih je predsednica odbora (ga. Borka iz IJS) pomirila ;-).
> Strokovna javnost zapusti sestanek, ostane samo 12 članov TC.
> Predsednica opozori, da se glasuje za slovensko mnenje in naj se
> pozabijo navezave na podjetja ...
> V prvem krogu glasovanja smo iskali večinsko podporo s konsenzom
> (najmanj 75%) na vprašanje "Ali se strinjate z besedilom osnutka
> standarda, kot je trenutno?". Stvari niso bile čisto jasne. Glasovati je
> bilo mogoče "Za", "Za z uredniškim pripombami", "Proti s tehničnimi
> pripombami" ali "Vzdržano". Izid glasovanje je bil 7 ZA (SKB banka, MJU,
> MS, Marg, Andersen, FERI, Elektro LJ) in 5 PROTI (LUGOS, MZ, MP,
> Datalab, IJS).
> Ker ni bilo konsenza, je bila nadaljnja možnost glasovanja o "Abstain
> (vzdržano)" ali "Disapproval with comments".
> "Abstain" pomeni, da ne na nivoju države nismo bili sposobni zmeniti
> glede osnutka.
> "Disapproval with comments" bi pomenilo, da se s trenutno različico
> dokumenta ne strinjamo, v roku nekaj dni podamo naše komentarje in
> predlagamo, da se osnutek vrne en korak nazaj.
> Izid glasovnja o tem, če se strinjamo za sklep "Disapproval with
> comments", je bil 7 ZA (LUGOS, MZ, MJU, Elektro LJ, MP, Datalab, IJS), 5
> PROTI (SKB banka, MS, Marg, Andersen, FERI), torej spet brez 75% večine.
>
> Slovenija je torej "Abstain". Glede na aktivnost MS pred glasovanjem je
> to kar v redu rezultat, "disapproval with comments" bi bil seveda lepši.
>
> Pohvale vsem, ki so trdno stali.
> "Dolg nos ne ruši, ampak daje poseben pridih eksotike" ;-)
>
> [1] www.sist.si
> _______________________________________________
> lugos-org mailing list
> lugos-org at lugos.si
> http://liste2.lugos.si/cgi-bin/mailman/listinfo/lugos-org
More information about the lugos-org mailing list