[LUGOS-ORG] Slovenija je izglasovala "abstain" (vzdržano, brez mnenja) za OOXML

Robert Ludvik r at aufbix.org
Wed Aug 29 00:05:38 CEST 2007


Pozdrav
Danes je bil na SIST [1] sestanek tehničnega odbora SIST TC/ICT in
vabljene strokovne javnosti, ki je v javni obravnavi standarda ISO/IEC
DIS 29500 od 1.7.2007 do 1.8.2007 podala svoje pripombe k osnutku
standarda . SIST je telo v Sloveniji, ki je moralo glasovati o osnutku
tega standarda.
Omenjeni tehnični odbor ima po pravilniku SIST največ 15 članov. Do pred
kratkim je bilo članov 11, nazadnje so se tehničnemu odboru pridružili
še LUGOS, Datalab, Marg in Andersen. Sestanka se nas je udeležilo 12.
V javni obravnavi osnutka standarda so bila podana mnejnja s strani 13
podjetij, od tega jih je 12 podprlo osnutek ali niso imeli pripomb, 1
(IBM) pa je podal 88 pripomb. (to so pripombe javnosti, ne članov SIST
TC/ICT, kar je LUGOS postal).
Na današnjem sestanku je najprej strokovna javnost na kratko predstavila
svoje pripombe (IBM in MS tehnično, ostali (Gama Systems, S&T, IPMIT)
bolj EPP ampak jih je predsednica odbora (ga. Borka iz IJS) pomirila ;-).
Strokovna javnost zapusti sestanek, ostane samo 12 članov TC.
Predsednica opozori, da se glasuje za slovensko mnenje in naj se
pozabijo navezave na podjetja ...
V prvem krogu glasovanja smo iskali večinsko podporo s konsenzom
(najmanj 75%) na vprašanje "Ali se strinjate z besedilom osnutka
standarda, kot je trenutno?". Stvari niso bile čisto jasne. Glasovati je
bilo mogoče "Za", "Za z uredniškim pripombami", "Proti s tehničnimi
pripombami" ali "Vzdržano". Izid glasovanje je bil 7 ZA (SKB banka, MJU,
MS, Marg, Andersen, FERI, Elektro LJ) in 5 PROTI (LUGOS, MZ, MP,
Datalab, IJS).
Ker ni bilo konsenza, je bila nadaljnja možnost glasovanja o "Abstain
(vzdržano)" ali "Disapproval with comments".
"Abstain" pomeni, da ne na nivoju države nismo bili sposobni zmeniti
glede osnutka.
"Disapproval with comments" bi pomenilo, da se s trenutno različico
dokumenta ne strinjamo, v roku nekaj dni podamo naše komentarje in
predlagamo, da se osnutek vrne en korak nazaj.
Izid glasovnja o tem, če se strinjamo za sklep "Disapproval with
comments", je bil 7 ZA (LUGOS, MZ, MJU, Elektro LJ, MP, Datalab, IJS), 5
PROTI (SKB banka, MS, Marg, Andersen, FERI), torej spet brez 75% večine.

Slovenija je torej "Abstain". Glede na aktivnost MS pred glasovanjem je
to kar v redu rezultat, "disapproval with comments" bi bil seveda lepši.

Pohvale vsem, ki so trdno stali.
"Dolg nos ne ruši, ampak daje poseben pridih eksotike" ;-)

[1] www.sist.si


More information about the lugos-org mailing list