[LUGOS-ORG] Videnje Lugosa

Andraz Sraka a at aufbix.org
Mon Aug 27 13:09:14 CEST 2007


On Fri, 2007-08-17 at 11:28 +0200, Gašper Zavrl wrote:
> mogoče je premalo pozornosti na vse linuxfeste, odprtokodne
> konference, ....

ker je eventov res toliko? Problem so v osnovi predvsem ljudje; idej kot
vidim je veliko, ampak nekdo bo moral to izvajat. To je IMO glavni
problem.

lp,
 Andraz

-- 
Humppa all the way!!
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 3355 bytes
Desc: not available
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20070827/20941c4b/smime.bin


More information about the lugos-org mailing list