[LUGOS-ORG] Videnje Lugosa

Janko Mivšek janko.mivsek at eranova.si
Thu Aug 16 10:50:28 CEST 2007


Jan pozdravljen!

Tole se mi vsekakor zdijo do sedaj najboljši predlogi in se z njimi v 
veliki večini strinjam. Še posebej s povečanjem vidnosti v javnosti prek 
  raznih PR aktivnosti ter celostne podobe. Karkoli si že o "odnosih z 
javnostjo" mislimo, brez tega v današnjem svetu ne gre. Pa saj ni treba 
veliko, dobra celostna podoba ter vztrajnost pri objavljanju vsebin na 
spletni je že veliko. Poudarek je na besedici vztrajnost ...

Lep pozdrav
Janko

PChot wrote:
> Zdravo,
> 
> glede na to,da je zadnjič Andraž Sraka dal pobudo da se ugotovi v 
> kakšnem je stanju in razpravi, ki je ob tem nastala se mi je porodilo 
> nekaj idej, kako bi morda bilo dobro, če bi Lugos deloval in bil 
> organiziran.
> 
> Sama organiziranst Lugosa trenutno sloni na peščici ljudi, ki pa ne 
> utegnejo si vzeti dovolj časa za Lugos, kar čisto razumem. Takšnale je 
> moja ideja. Upravni odbor in samo vodstvo društva ostaja takšno kot je, 
> s to razliko, da se jih močno razbremeni. Tukaj predlagam ustanovitev 
> dodatnih odborov in sicer za:
> 1. Razpise ( vsaj 3 ljudi) ki bi skrbeli za prijavo Lugosa na razne razpise
> 2. Odnose z javnostjo (vsaj 3 ljudi) le ti bi bili sama vez med društvom 
> in javnostjo, tako da bi skrbeli za podobo
> 3. Internetno stran (število ljudi ni tako pomembno, kot učinkovitost)  
> ti bi skrbeli, da je Lugosova internetna stran takšna kot mora bit, 
> kakšna bi moral bit stran mislim da je potrebno naredit najprej neko 
> razpravo na maillistah, kajti samo z UO ne bo šlo, nato pa narediti tudi 
> nekakšno anketo glede stvari, ki se jih da narediti na več načinov.
> 4. Oblikovalski (vsaj 2) ti bi imeli na začetku nekaj dela, kajti 
> trenutno je podoba Lugosa prav porazna, nato pa samo še z raznimi letaki 
> in plakati
> 5. za dogodke in evente ( nekako 10 ljudi) Za vsak dogodek, pri katerem 
> bi sodeloval se izmed teh ljudi izbere 2-3, ki poskrbijo, da s lugosove 
> strani stari laufajo tako kot morajo. V začetku se od njih pričakuje da 
> zberejo katera predavanja oz. delavnice lahko ponudi lugos, ter le te 
> objavi s kratkim povzetkom na internetni strani.
> 6. Za popularizacijo Linuxa (2-3 ljudi) to je skupina ljudi, ki je po 
> eni strani zlo miselna, ki naj bi predlagala kaj naj bi bilo dobro 
> naredit, po drugi strani, se pa od njih pričakuje da tudi kakšno stvar 
> organizirajo
> 7. Sponzorstvo (vsaj 3 ljudi) mora nekako združljivo s tistimi, ki 
> skrbijo za razpise, po drugi strani, pa zaradi delitve del bolje, če je 
> ločeno
> 
> Vse denarne tokove pa mora potrditi UO oz. vodstvo Lugosa.  Prav tako 
> skrbijo odbori za poročila UO in vodstvu. V primeru, da dodatni odbori 
> ne funkcionirajo, stvari ne bodo delovale, kajti potem zopet pade vse na 
> peščico ljudi.
> 
> Takole si pa predstavljam rešitev iz krize. V prvi fazi je potrebno 
> dobiti nekaj ljudi, oblikovalcev, ki bi poskrbeli za prenovitev grafične 
> podobe Lugosa. Nekako bi bil to kasneje Oblikovalski odbor. Njihova 
> naloga bi bila, da pripravijo predloge za logotip, ter design internetne 
> strani in majice, morda tudi trak za okol vratu. Vse to predstavijo UO 
> in maillistam, da le ti potrdijo oz komentirajo predloge, da se dobi 
> splošna podpora za neko obliko. Druga faza je ureditev internetne 
> strani. Na njej se uredi sama osnova, tako kot je nekako sedaj. 
> Absolutno manjka na strani RSS za novice in ostale novosti, morda za 
> vsak odbor posebej. Na strani se uredi del za pomoč uporabnikom, 
> verjetno bi bil na tem mestu primeren forum s podporo wiki-ja, tako da 
> se vprašanja nato iz forumov prenesejo na wiki. Tu mi je všeč, da uspeva 
> sistemu "Linuxprinas", le ta trenutno nima nobene veze za samim Lugosom, 
> kar je velika škoda. Na strani se uredi članske strani, na kateri bi se 
> lahko uporabniki včlanili v društvo, tako da bi izpolnili formular, si 
> ga izpisali, ter poslali na Lugos. Obstoječi člani, se nanaša na 
> popularizacijo v naslednji fazi, pa bi lahko svoje članstvo obnovili, 
> tako da bi vpisali podatke o sebi, s tem bi Lugos pridobil nove podatke 
> o članih, kajti večina ljudi se je od včlanjenja že preselila. Vsem 
> novim članom, ter tistim, ki bi obnovili svoje članstvo pa bi Lugos 
> poslal nekakšne članske izkaznice v velikosti vizitke. Skratka 
> internetna stran bo moral funkcionirat kot se šika. Sedaj pa naslednja 
> faza - popularizacija. S tem, da bi bilo možno pridobiti nekakšne 
> članske izkaznice, se zdi, da se ljudje potem dobijo bolj občutek da 
> pripadajo društvu. Poleg tega bi bilo potrebno pripraviti dogodke, ki bi 
> Lugos populariziral. Tu je moj predlog, da bi se morda prikazalo Linux v 
> srednji šolah, kot kratka predstavitev v razredih, idealno pri kakšni 
> uri računalništva, morda tu zraven organizirat kakšno kratko delavnico, 
> da bi dijaki "začutili linux". Druga stvar, ki sem ja pa zagrabil, je pa 
> podelitev nagrad s področja linuxa on odprte kode. Tako da bi nekako 
> podelili neke plakete najboljšim v preteklem letu. Kategorije takole na 
> pamet bi ble, za inovativnost, dosežke ( osebi, ki bi dosegla v 
> preteklem letu največ), strokovne žirije in glavna nagrada. Ob tem bi 
> bila smiselna čim bolj odmevna prireditev, v mislih imam medije, da bi s 
> tem opozorili na delovanje Lugosa in marsikoga pritegnili. No to je samo 
> ena ideja. Druga stvar, ki menim da pripomore k popularizaciji je pa 
> razni reklami material, kot so majice, kape, lahko tu kakšna neumnost 
> kot so traki za brisanje potu.
> 
> Tkole toliko zaenkrat o mojih idejah. Pričakujem da me boste fino 
> popljuvali kaj se grem, amapak tudi take stvari so potrebne za napredek.
> 
> Lep dan,
> 
> Jan
> -- 
> Macs are for those who don't want to know why their computer works.
> Linux is for those who want to know why their computer works.
> DOS is for those who want to know why their computer doesn't work.
> Windows is for those who don't want to know why their computer doesn't 
> work.
> 
> 
> ------------------------------------------------------------------------
> 
> _______________________________________________
> lugos-org mailing list
> lugos-org at lugos.si
> http://liste2.lugos.si/cgi-bin/mailman/listinfo/lugos-org

-- 
Janko Mivšek
Svetovalec za informatiko
Eranova d.o.o.
Ljubljana, Slovenija
www.eranova.si
tel:  01 514 22 55
faks: 01 514 22 56
gsm: 031 674 565


More information about the lugos-org mailing list