[LUGOS-ORG] Videnje Lugosa

PChot pchott at gmail.com
Thu Aug 16 10:26:22 CEST 2007


Zdravo,

glede na to,da je zadnjič Andraž Sraka dal pobudo da se ugotovi v kakšnem je
stanju in razpravi, ki je ob tem nastala se mi je porodilo nekaj idej, kako
bi morda bilo dobro, če bi Lugos deloval in bil organiziran.

Sama organiziranst Lugosa trenutno sloni na peščici ljudi, ki pa ne utegnejo
si vzeti dovolj časa za Lugos, kar čisto razumem. Takšnale je moja ideja.
Upravni odbor in samo vodstvo društva ostaja takšno kot je, s to razliko, da
se jih močno razbremeni. Tukaj predlagam ustanovitev dodatnih odborov in
sicer za:
1. Razpise ( vsaj 3 ljudi) ki bi skrbeli za prijavo Lugosa na razne razpise
2. Odnose z javnostjo (vsaj 3 ljudi) le ti bi bili sama vez med društvom in
javnostjo, tako da bi skrbeli za podobo
3. Internetno stran (število ljudi ni tako pomembno, kot učinkovitost)  ti
bi skrbeli, da je Lugosova internetna stran takšna kot mora bit, kakšna bi
moral bit stran mislim da je potrebno naredit najprej neko razpravo na
maillistah, kajti samo z UO ne bo šlo, nato pa narediti tudi nekakšno anketo
glede stvari, ki se jih da narediti na več načinov.
4. Oblikovalski (vsaj 2) ti bi imeli na začetku nekaj dela, kajti trenutno
je podoba Lugosa prav porazna, nato pa samo še z raznimi letaki in plakati
5. za dogodke in evente ( nekako 10 ljudi) Za vsak dogodek, pri katerem bi
sodeloval se izmed teh ljudi izbere 2-3, ki poskrbijo, da s lugosove strani
stari laufajo tako kot morajo. V začetku se od njih pričakuje da zberejo
katera predavanja oz. delavnice lahko ponudi lugos, ter le te objavi s
kratkim povzetkom na internetni strani.
6. Za popularizacijo Linuxa (2-3 ljudi) to je skupina ljudi, ki je po eni
strani zlo miselna, ki naj bi predlagala kaj naj bi bilo dobro naredit, po
drugi strani, se pa od njih pričakuje da tudi kakšno stvar organizirajo
7. Sponzorstvo (vsaj 3 ljudi) mora nekako združljivo s tistimi, ki skrbijo
za razpise, po drugi strani, pa zaradi delitve del bolje, če je ločeno

Vse denarne tokove pa mora potrditi UO oz. vodstvo Lugosa.  Prav tako
skrbijo odbori za poročila UO in vodstvu. V primeru, da dodatni odbori ne
funkcionirajo, stvari ne bodo delovale, kajti potem zopet pade vse na
peščico ljudi.

Takole si pa predstavljam rešitev iz krize. V prvi fazi je potrebno dobiti
nekaj ljudi, oblikovalcev, ki bi poskrbeli za prenovitev grafične podobe
Lugosa. Nekako bi bil to kasneje Oblikovalski odbor. Njihova naloga bi bila,
da pripravijo predloge za logotip, ter design internetne strani in majice,
morda tudi trak za okol vratu. Vse to predstavijo UO in maillistam, da le ti
potrdijo oz komentirajo predloge, da se dobi splošna podpora za neko obliko.
Druga faza je ureditev internetne strani. Na njej se uredi sama osnova, tako
kot je nekako sedaj. Absolutno manjka na strani RSS za novice in ostale
novosti, morda za vsak odbor posebej. Na strani se uredi del za pomoč
uporabnikom, verjetno bi bil na tem mestu primeren forum s podporo wiki-ja,
tako da se vprašanja nato iz forumov prenesejo na wiki. Tu mi je všeč, da
uspeva sistemu "Linuxprinas", le ta trenutno nima nobene veze za samim
Lugosom, kar je velika škoda. Na strani se uredi članske strani, na kateri
bi se lahko uporabniki včlanili v društvo, tako da bi izpolnili formular, si
ga izpisali, ter poslali na Lugos. Obstoječi člani, se nanaša na
popularizacijo v naslednji fazi, pa bi lahko svoje članstvo obnovili, tako
da bi vpisali podatke o sebi, s tem bi Lugos pridobil nove podatke o članih,
kajti večina ljudi se je od včlanjenja že preselila. Vsem novim članom, ter
tistim, ki bi obnovili svoje članstvo pa bi Lugos poslal nekakšne članske
izkaznice v velikosti vizitke. Skratka internetna stran bo moral
funkcionirat kot se šika. Sedaj pa naslednja faza - popularizacija. S tem,
da bi bilo možno pridobiti nekakšne članske izkaznice, se zdi, da se ljudje
potem dobijo bolj občutek da pripadajo društvu. Poleg tega bi bilo potrebno
pripraviti dogodke, ki bi Lugos populariziral. Tu je moj predlog, da bi se
morda prikazalo Linux v srednji šolah, kot kratka predstavitev v razredih,
idealno pri kakšni uri računalništva, morda tu zraven organizirat kakšno
kratko delavnico, da bi dijaki "začutili linux". Druga stvar, ki sem ja pa
zagrabil, je pa podelitev nagrad s področja linuxa on odprte kode. Tako da
bi nekako podelili neke plakete najboljšim v preteklem letu. Kategorije
takole na pamet bi ble, za inovativnost, dosežke ( osebi, ki bi dosegla v
preteklem letu največ), strokovne žirije in glavna nagrada. Ob tem bi bila
smiselna čim bolj odmevna prireditev, v mislih imam medije, da bi s tem
opozorili na delovanje Lugosa in marsikoga pritegnili. No to je samo ena
ideja. Druga stvar, ki menim da pripomore k popularizaciji je pa razni
reklami material, kot so majice, kape, lahko tu kakšna neumnost kot so traki
za brisanje potu.

Tkole toliko zaenkrat o mojih idejah. Pričakujem da me boste fino popljuvali
kaj se grem, amapak tudi take stvari so potrebne za napredek.

Lep dan,

Jan
-- 
Macs are for those who don't want to know why their computer works.
Linux is for those who want to know why their computer works.
DOS is for those who want to know why their computer doesn't work.
Windows is for those who don't want to know why their computer doesn't work.
-------------- naslednji del --------------
HTML priponka je pre?i??ena...
URL: http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20070816/b81054a2/attachment.htm


More information about the lugos-org mailing list