[LUGOS-ORG] Rok za prijavo projektov na razpise MVZT

Jure Koren jure at hehe.si
Thu Jul 20 18:55:49 CEST 2006


Živjo, liste!

Ker se rok za oddajo prijav na razpis MVZT za sofinanciranje 
odprtokodnih dejavnosti nezadržno približuje, Lugos naproša člane, ki 
utegnejo sodelovati na razpisih z zanimivimi projekti, da dostavijo 
berljiv opis projekta na odbor-list at lugos.si. Čimprej, najkasneje pa do 
jutri, 21.7.2006, ob 21h zvečer, ker je potem treba pripraviti še 
ustrezajočo dokumentacijo, ki se jo pošlje na ministrstvo.

Lep pozdrav in veliko uspeha pri morebitnem sodelovanju!

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 249 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20060720/f9fd74fa/signature.pgp


More information about the lugos-org mailing list