[LUGOS-ORG] Re: [LUGOS-SLO] Razpis MVZT za projekte odprte kode

Miha Tomšič miha.tomsic at gmail.com
Thu Jul 20 14:02:05 CEST 2006


Hojla!

On 7/19/06, Matjaž Horvat <matjaz at owca.info> wrote:
> "Posamezen prijavitelj lahko sodeluje na tem razpisu Ministrstva za
> visoko šolstvo, znanost in tehnologijo največ z ___dvema___
> projektoma. Če bo posamezen prijavitelj prijavil več kot dva
> projekta in bodo vsi izpolnjevali pogoje za sofinanciranje, si
> ponudnik pridržuje pravico, da sam izbere katera dva projekta bo
> sofinanciral."

Kot sta me obvestila Matjaž in Boštjan, lahko en prijavitelj vendarle
prijavi največ dva projekta. Se je skrivalo v sami dokumentaciji, v
razpisnih pogojih pa je izpuščeno.

Se vidimo popoldne na HSL.

Lep dan in srečno, M.


More information about the lugos-org mailing list