[LUGOS-ORG] Volitve

David Klasinc bigwhale at lubica.net
Thu Mar 4 19:44:45 CET 2004


On Thu, Mar 04, 2004 at 12:20:32PM +0100, tiranija at neonatus.net wrote:

> A ti ni jasno, da nam ne gre za promet? Drustvo ima dovolj sredstev da
> nemoteno posluje. Na dan 29.2.2004 je stanje na racunu znasalo 3.7
> milijonov tolarjev. Kar je za neprofitno drustvo zelo lep profit.

Jaz bi samo dodal, da teh 3.7mio SIT ni cisti profit. Precej denarja je
'premostitvenega' denarja, ki ga Lugos potrebuje za izvedbo projektov in
razpisov? Zakaj? Zato ker MID vrne denar, ki si ga ze porabil. MID ne da
denarja. Razen v primeru natecaja, ki je potekal v letu 2003. Ja, tisto je
bil cisti profit. Ki pa se tudi knjigovodsko obravnava precej drugace kot ce
bi prodali toliko CDjev, da bi zasluzili tako vsoto denarja.

Iz tega denarja se pa nagrajuje clane, ki si to zasluzijo in ki sodelujejo
pri projektih.

Upam si trdit, da v zadnjih dveh letih od kar je vodstvo drustva tako kot je
ni bil nihce nezadovoljen (ce pa je ze bil, pa ni nicesar povedal). In vsak,
ki se je vsaj malo potrudil za drustvo, je svoj trud dobil povrnjen.


-- 
David!

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: not available
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20040304/3471d558/attachment-0001.pgp


More information about the lugos-org mailing list