Sestanke UO, 10.6.2004 ob 18.00 na HSL

Spela Kraner tiranija at neonatus.net
Mon Jun 7 16:04:17 CEST 2004


Dober dan!

Vabljen na sestanek UO, ki bo 10.6.2004 ob 18.00 na Litijski 51 v
prostorih Hermes SoftLab.

Sestanek je odprt za javnost!

Predviden dnevni red:
1. Pregled sklepov zadnjega sestanka

Kaj je bilo narejeno in kaj se ne.

2. Linux-konferenca 2004

Kako se odvijajo priprave,..

3. Razpisi MID

Razprava o tem, kaj bi prijavili na natecaj MIDa. Natecaj je odprt do
28.06.2004 do 12:00 ure. Vec informacij na spletni strani MIDa:
http://www2.gov.si/mid/mid.nsf

4. Prihajajoci dogodki

Kaj bomo organizirali cez poletje?

5. Problematika patentiranja programja

Kako napredujemo z osvescanjem ljudi kaj pomenijo programski patenti. Kaj
pomeni trenutno sprejeta direktiva.

6. Clanki o GNU/Linux

Kako potekajo priprave iskanja clankopiscev? Kako dalec smo z iskanjem
le-teh? Kaksni clanki bi bili primerni.

7. Predavanja o GNU/Linux

Katere predavatelje smo ze nasli? Kaj se bo predavalo? Predlagane teme?

8. Razno
   - projekt OKO (porocilo kaj se dogaja)
   - CVI (sestanek je v petek 11.6 na CVi)
   - LUGOS Server (porocilo kaj je dogovorjeno)
   - Spletna stran (mailinglista narejena, aktivno se se nic ne dela)
   - Potrditev novih clanov (nove prijavnice)

Lep pozdrav!

Spela Kraner
predsednica drustva LUGOS

More information about the lugos-org mailing list