[LUGOS-ORG] UO Sestanki...

David Klasinc bigwhale at lubica.net
Wed Dec 22 12:12:23 CET 2004


On Sat, Dec 18, 2004 at 10:50:27AM +0100, Ga?per Zavrl wrote:

> O?itno se res ni? ne dogaja. Kako pa kaj napredujejo stvari glede web 
> strani. ;-)

Ali lahko kdo iz UO pove, kaj se dogaja, ce se sploh kaj dogaja? Sestanki,
zapisniki? Sklici na sestanke?

Je sploh se kdo ziv?


-- 
David!

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: not available
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20041222/047cc663/attachment-0001.pgp


More information about the lugos-org mailing list