Festival Kiblix - 2. medijsko obvestilo

Gorazd Golob gorazd at kid.kibla.org
Thu Sep 18 12:05:21 CEST 2003


Drugi mednarodni IT Linux festival Kiblix 2003 - 2. medijsko obvestilo:
 
 KID Kibla, Maribor, 16.09.2003
 
 2. Mednarodni IT Linux festival Kiblix 2003, ki bo potekal od 13. do 15.
 novembra v prostorih Multimedijskega centra Kibla in Narodnega doma Maribor,
 je dobil novo vizualno podobo. Celostno grafièno podobo festivala je
 izdelal glavni sponzor - podjetje Zrcalo d.o.o. V tem sklopu je grafièno
 prenovljena tudi spletna stran - kiblix.org.
 
 Kot sponzor se je festivalu pridru¾ilo podjetje Oracle Software d.o.o.,
 slovenska podru¾nica drugega najveèjega podjetja na svetu, ki se ukvarja s
 programsko opremo - Oracle. >Oracle in Linux - tehnièna in poslovna
 povezava< je naslov predavanja, ki ga bo vodil Robert Koro¹ec iz omenjenega
 podjetja.
 
 Ostale programske novosti so:
 
 -     Balasz L. Szekfu (HU), s predavanjem: >Kako preiti "razpoke" v
 mobilni telefoniji<,
 -     Andrej ©tern in Matej Eljon - LTFE, ki bosta predavala o
 Konvergenci storitev in univerzalnem sporoèanju,
 -     Sebastian Krahmer (DE), s predavanjem: > Kaj prièakovati ob
 uporabi ssh serverja<
 -     Zavod za varnostne tehnologije informacijske dru¾be in
 elektronskega poslovanja - SETCCE. V okvirju predavanj bodo predstavili
 evropski projekt INES, ki je bil izdelan v okviru projektov IST
 (Informational Society Tehnologies). Predstavila se bodo sodelujoèa
 podjetja:
 
 Genera d.o.o (Marko Hafner in Peter Kobal), s predavanjem: > Uporaba odprte
 kode v re¹itvah WapScada in WebControl >
 Ames d.o.o. (dr. Marija Zlata Bo¾nar), s predavanjem: > Okoljska merilna
 postaja z operacijskih sistemom Linux >
 Ultra d.o.o. (Matej Kupljen), s predavanjem: > Linux kot osnova za oddaljeno
 upravljanje >
 
 On-line registracija za obisk predavanj na festivalu ¾e poteka. Kotizacija
 zna¹a 15.000 SIT, za ¹tudentke in ¹tudente zna¹a 3.000 SIT.
 
 Veè o novostih in aktualne informacije o festivalu najdete na dnevno
 a¾urirani festivalski spletni strani http://kiblix.org.
 
 Sponzorji in donatorji festivala Kiblix:
 Glavni sponzor: Zrcalo d.o.o.
 
 Pokrovitelja:
 Ministrstvo za informacijsko dru¾bo
 Narodni dom Maribor
 
 Pingvin sponzorja:
 MySQL AB
 Oracle Software d.o.o.
 
 Glavni medijski sponzorji:
 TV3 d.o.o.
 Najdi.si
 Reviji PCFormat in T3
 Revija Podjetnik
 Revija Mobinet
 
 Ekskluzivni radijski medijski sponzor:
 Postaja Center
 
 Medijski sponzorji:
 Revija Monitor
 Revija Klik
 Revija Mojmikro
 Revija Connect
 Eon.si
 Revija Svet Elektronike
 Domenca.com
 
 Donatorji festivala KIBLiX:
 Xenya d.o.o.,Cavallo travel, Sloport, Telesat d.o.o., Kne¾ji Portal - Portal
 mesta Celja, Slo-Site.com, splet01.net, slo-comp.com, slo-tech.com
 
More information about the lugos-org mailing list