[!SKUPSCINA!] Vabilo na 7. redno skupscino Drustva LUGOS

David Klasinc bigwhale at lubica.net
Wed Mar 12 08:49:58 CET 2003


Drustvo Uporabnikov Linuxa Slovenije - LUGOS

VABI

  na

7. redno skupscino

Skupscina bo to  soboto, 15. 3. 2003 ob 12:30

Zbrali se bomo na Zolajevi ulici 30 v Mariboru, vzhodno od Trojan, kakor je 
bilo doloceno na lanski skupscini. 

Zborno mesto je v prostorih podjetja Hermes Softlab, podrobnejsi opis poti bo 
objavljen na spletnih straneh drustva, skupaj z vabilom na skupscino, ter na 
vseh postnih seznamih drustva.

Ce bo dovolj zanimanja, bo organiziran avtobusni prevoz iz Ljubljane v 
Maribor, seveda je povratek vkljucen v ceno brezplacnega prevoza.

Dnevni red skupscine:

- -Izvolitev zapisnikarja skupscine in dveh overoviteljev
- -Predaja in potrditev porocila Upravnega odbora za leto 2002
- -Predaja in potrditev financnega porocila za leto 2002
- -Predaja in potrditev porocila Nadzornega odbora za leto 2002
- -Predaja in potrditev porocila Disciplinske komisije za leto 2002
- -Porocila komisij in delovnih skupin
- -Predstavitev programa dela za leto 2003/2004
- -Predstavitev financnega nacrta za leto 2003/2004
- -RaznoDavid Klasinc,
predsednik drustva LUGOS
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: not available
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20030312/7c31da81/attachment-0001.pgp


More information about the lugos-org mailing list