[LUGOS-ORG] MySQL - KajSQL - KwaSQL?

Bostjan Muller neonatus at neonatus.net
Tue Apr 15 18:09:09 CEST 2003


* On 15-04-03 at 17:44 Miha Tomsic (miha.tomsic at guest.arnes.si) wrote:
+----Here quoted text begins----+
> 	Hojla!
> 	
> Zelo lepo prosim, če bi lahko nekdo drug prevzel organizacijo, ker mene
> ne bo v Ljubljani, niti ne bom imel pri roki maila. Tudi v četrtek bom
> imel predavanja do 20h, tako da priletim zadnji hip. 
> 
> Boštjan, boš lahko ti?

Da, bom jaz dalje fural...
 
> Skoordinirajte še s prof. Batageljem za eno predavalnico za četrtek ob
> 20h. Prof. Batagelj bo potreboval tudi kratek opis predavanja. 
> 
> OGLAŠUJTE ZADEVO!!! Kiberpipa, napovednik.com, neki PHP/MySQL forumi in
> podobne zadeve, pa saj niste deca... 

Takoj ko zvemo kje se bo dogajalo bo slo dalje. 

[...]  
+----and here the quote ends----+

Regards/Lep pozdrav

Boštjan Müller
-- 
[*] Bostjan Müller |n at neonatus.net| http://neonatus.net/~neonatus [*]
[*] PGP key --> finger: neonatus at neonatus.net, DSA id: 0x9B2FF108 [*]
[*]  Celular: +38641243189, Powered by GNU/LiNUX - ICQ #:7506644  [*]
            It is easier to fix Unix than to live with NT.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: not available
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20030415/d2750202/attachment-0001.pgp


More information about the lugos-org mailing list