informacije

Andraz Tori andraz.tori1 at guest.arnes.si
Fri May 24 18:15:12 CEST 2002


Glede na bližajoči LF in mrtvost te liste moram rečt, da sem podhranjen
z informacijami in bi jih rade volje imel kaj več...

to je itak organizacijska lista in nekako pričakujem da se bo kaj
dogajalo na njej
zelo bi bil vesel če bi se dal kaj več spremljat... v tem mesecu so bili
tu natanko 3je messagei, od tega nobeden o LF

tudi zadnji zapisnik na webu je datiran 23. aprila... 

nočem bit tečen, ampak morda vseeno kdo lahko kaj napiše ...

lep pozdrav
andraž Tori


-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20020524/23884ab6/attachment-0001.pgp


More information about the lugos-org mailing list