Lugos in OpenOffice

Robert Ludvik root at zd-lj.si
Sun Mar 24 12:58:52 CET 2002


Pozdrav
Vedno več ljudi me sprašuje o OpenOffice (kdaj bo preveden, bo 
vseboval spellchecker, uradna stran...). S tega naslova eno 
vprašanje. Lahko dobim na lugosovem strežniku prostor za postavitev 
strani z vsebino o OpenOffice? Star bi vsebovala FAQ (splošno, 
slovenjenje,...), napredek pri prevajanju, udeležence prevajanja, še 
kaj, kar se trenutno ne domislim. V končni fazi bi bila gor tudi 
poslovenjena verzija OpenOffice (gzip je velik 80 MB).
Lep pozdrav
-- 
Robert Ludvik

More information about the lugos-org mailing list