razpis "za dodelitev subvencij zvezam in društvom v letu 2002"

Andraz Tori andraz.tori1 at guest.arnes.si
Mon Mar 11 23:12:46 CET 2002


v uradnem listu 20 / 8.3. 2002 / stran 2113 
je bil objavljen javni razpis za dodelitev sredstev društvom na področju
vzgoje in izobraževanja (ministrstvo za šolstvo in šport...)

pogoji so, da 
- dejavnost je v pretežni meri vzgoja in izobraževanje
- v programih morajo biti vključeni predšolski otroci, dijaki, študenti
in strokovni delavci (verjetno vsaj nekaj od tega)
- da so projekti po vsej sloveniji ozirom njenem pretežnem delu


vrednost razpisa je 17M

... morda bi lahko sodelovanje na kaki poletni šoli prijavili ... recimo
tisti z hsl ali zotks (verjetno bi šla druga lažje skozi)
... no ali pa tudi linux fest kot izobraževalno prireditev...
ali pa izobraževalna knjiga o Linux... 

hik... no ja, zgolj ideje

Lep Pozdrav
Adnraž TOri


-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20020311/4b4c48ab/attachment-0001.pgp


More information about the lugos-org mailing list