[LUGOS-ORG] LiFe9, mediji, odmevnost

Roman Maurer roman.maurer at amis.net
Thu Jun 6 21:56:17 CEST 2002


Miha Tomšič wrote:
> 
> Ker se mi zdi, da LiFe9 zaenkrat ni medijsko najbolj kvalitetno pokrit, bi si
> žele, da mi kdo pomaga zagrabiti medije za roge. [...]

Lahko, prosim, poveš URL spletne predstavitve?
-- 
	Pozdrav,
	  Roman





More information about the lugos-org mailing list