Zapisnik seje z dne 3.7.2002

Bostjan Muller neonatus at neonatus.net
Wed Jul 3 20:31:02 CEST 2002


Zapisnik LUGOS 3.7.2002

Prisotni člani UO: Špela K., Boštjan J., Boštjan M., David K., Aleš S.
Ostali prisotni: Rok P., Andraž S., g. Cavnik, Miha T.

Dnevni red:
 - LiFe9
 - INFOS

LiFe9
- mreža: Rok P. in Andraž S. bosta postavila mrežo. Jutri se bo  
 postavljal wireless.
- Boštjan J. bo prinesel še par mrežnih
- za streaming se ogovarjajo z Juretom K.
- Tori kupi konektorje in dva podaljška
- hrana: zaenkrat še nič, mogoče jutri
- jutri se začne delati mrežo zvečer, v petek pa že dopoldne stečejo 
 priprave za fest
- Miha je kontaktiral z mediji, objavo smo imeli na SIOL, Večer,...
- Boštjan J. nabavi prazne cd-je za peko

INFOS
- jutri je sestanek, za programski odbor na FRI, če bo utegnil bo šel 
 Aleš K.

Naprošamo pa še vse, ki imajo čas in voljo, da v petek pridejo (po
možnosti že dopoldne) pomagat pripravljat prireditev.

LP

B.

PS: gotovo sem kaj pozabil... in preden pozabite se ostali me spomnite,
da dopolnim zapisnik.
-- 
[*] Bostjan Müller |n at neonatus.net| http://neonatus.net/~neonatus [*]
[*] PGP key --> finger: neonatus at neonatus.net, DSA id: 0x9B2FF108 [*]
[*] Celular: +38641243189, Powered by GNU/LiNUX - ICQ #:7506644 [*]
      My operat~1 system unders~1 long filena~1 , does yours?
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20020703/c35a80f1/attachment-0001.pgp


More information about the lugos-org mailing list