[LUGOS-ORG] Sestanek za LiFe9

Bostjan Muller neonatus at neonatus.net
Wed Jul 3 17:13:41 CEST 2002


On sre, 2002-07-03 at 10:46, Miha Tomšič wrote:
> > > Podaljški ?
> > imamo:
> > - 6 podaljskov (6 vticev na vsakem) 
> > - 13 podaljskov (6 vticev vsak)
> 
> Uh? Preden smo prinesli še tistih šest razdelilcev iz pipe smo imeli:
> - 3x razdelilec na 6 vtičnic (cca 2m kabla)
> - 15x razdelilec na 3 vtičnice (cca 2m kabla)
> - 1x razdelilec na 3 vtičnice z daljšim kablom

Mea culpa.. slabo berem... razdelilcev je toliko kot si rekel... +
tistih 6, ki so bili vrnjeni s CP.

LP

B.
-- 
[*] Bostjan Müller |n at neonatus.net| http://neonatus.net/~neonatus [*]
[*] PGP key --> finger: neonatus at neonatus.net, DSA id: 0x9B2FF108 [*]
[*]  Celular: +38641243189, Powered by GNU/LiNUX - ICQ #:7506644  [*]
        Problems with Windows - Reboot. Problems with Linux - Be root.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20020703/4c8cf859/attachment-0001.pgp


More information about the lugos-org mailing list