[LUGOS-UPRAVNI-ODBOR] Re: [LUGOS-ORG] popis lugos-cp

Andraz Tori andraz.tori1 at guest.arnes.si
Tue Jan 8 20:40:57 CET 2002


On tor, 2002-01-08 at 20:16, Ales Kosir wrote:
> Dne  06 Jan 2002 23:08:44 +0100
> je Andraz Tori <andraz.tori1 at guest.arnes.si> zapisal:
> 
> > tule je popis lugosove opreme, ki je trenutno v kiberpipi in je last
> > lugosa
> 
> Hvala za popis. Kaj od nastetega je Lugos posodil z dekretom UO na reverz,
> kaj je samo za hip sposojeno in lahko posodimo tistim, ki bi potrebovali
> za delo?

vse je sposojeno samo za hip 

LEp Pozdrav
Anrdaž Tori
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: not available
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20020108/7656b2c5/attachment-0001.pgp


More information about the lugos-org mailing list