Razpis MoL

Andraz Tori andraz.tori1 at guest.arnes.si
Sun Jan 6 23:15:12 CET 2002


Čeprav smo imeli nemalo frko z razpisi, bi tole vseeno opozoril...

trenutno je zunaj razpis Mestne obcine Ljubljana za sofinanciranje
programov...

v kolikor bi se delala kaka prireditev, bi bilo pametno kaj razmislit
http://www.ljubljana.si/zamescane/izmestneuprave/razpisi/index.html

rok za oddajo prijave je ponedeljek 14. januar... tako da se zelo mudi
kje bi se lahko društvo prijavilo? .. heh, neformalno izobraževanje
mladih, kaj jaz vem... samo toliko... morda bo pa koga zanimal...


Lep Pozrav
Andraž Tori
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: not available
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20020106/2e6d54c4/attachment-0001.pgp


More information about the lugos-org mailing list